TS: Martin Hrvol v Turčianskej galérii

Martin Hrvol – Záhrada prekariátu / Kurátor: Adam Galko / Turčianska galéria, Martin / 15. 12. 2022 – 3. 2. 2023

 

Názov výstavy: Martin Hrvol – Záhrada prekariátu

Termín výstavy: 15. 12. 2022 – 3. 2. 2023

Miesto: Turčianska galéria v Martine – bývalý depozitár v záhrade

Vernisáž výstavy: 15. 12. 2022 o 17.00 v záhrade Turčianskej galérie v Martine

Kurátor výstavy: Adam Galko

Organizátor: Turčianska galéria v Martine

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Tvorbu diel z verejných zdrojov formou štipendia podporil

Fond na podporu umenia.

Kým sa praskliny zacelia, zem vyrovná a priestor sa stane sterilným, kým si bude voda sama hľadať svoju cestu a korene slobodne podrývať naše múry, máme ešte čas.

Máme čas sledovať ako sa príroda stáva subjektom s vlastnými záujmami, s vlastnými požiadavkami, manifestami a právami. Máme čas byť súčasťou týchto manifestov... Tejto prekérnej situácie.

Výstava Martina Hrvola predstavuje súbor objektov a inštalácií, ako malých architektúr, záhrad a habitatov. Prelínanie architektonických a organických foriem vytvára priestor, v ktorom sa odohráva dichotómia civilizácie a prírody ako navzájom previazaných elementov nášho sveta v dobe antropocénu.

Okrem recyklovaných, prírodných materiálov vstupujú do samotných objektov aj fragmenty stále živej prírody. Dielo sa stáva procesuálnym z pohľadu rastu, ale aj zániku - jeho vlastného vysychania.  Dočasnou mikro-klímou inštalácií autor ilustruje urbanizované celky, ich vnútorné možnosti života, rastu, parazitovania, pestovania či degradácie v dôsledku krízy. Môžeme si ich tiež predstaviť aj ako modely fungovania spoločnosti na pozadí klimatických zmien, v ktorých už neexistuje možnosť návratu k rovnováhe.

Martin Hrvol využíva pri tvorbe tradičné sochárske postupy, modeluje a vyrezáva pevné formy oscilujúce na pomedzí DIY objektov - prenosných záhrad a abstraktných skulptúr.  Ich výslednú podobu necháva podmienenú prostrediu, v ktorom sa práve nachádzajú - vlhkosti, teplote, mikroorganizmom, čím necháva priestor pre nečakané variácie.

V rámci Turčianskej galérie v Martine sa diela ocitajú v negalerijnom prostredí bývalého depozitára, skladu a hospodárskeho dvora v galerijnej záhrade. Nevyhovujúci stav priestoru so zatekajúcou strechou, všade prítomnou hrdzou a vlhkosťou znemožňuje jeho momentálne využívanie na pôvodný účel. Prekérna situácia inštitúcie sa však v dôsledku aktuálnej výstavy mení. Stáva sa dočasne užitočnou. Kvapka hrdzavej vody dopadne presne tam, kde ju treba. Do Záhrady prekariátu.

Adam Galko

Martin Hrvol (1989) absolvent magisterského štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Venuje sa najmä tvorbe priestorových inštalácií, často pracuje s prírodnými materiálmi, tematizuje mýty a prácu s architektonickými formami. Je víťazom deviateho ročníka ceny EXIT 2019. V súčasnosti pôsobí ako doktorand na katedre VŠVU Socha, objekt, inštalácia.

„Objekty zobrazujú stav po určitej kríze. Chybe spôsobenej následkami poveternostných podmienok či antropologického tlaku, čím zobrazujú určitú časovosť. Ide aj o schopnosť odolnosti a pružnosti. Schopnosť materiálu alebo ľudskej identity podľahnúť kríze a odolávať tlaku. Ide aj o rozpoznanie momentu, kedy sa veci nedejú tak, ako sa naplánovali. O schopnosti pochopiť súvislosti pre našu účasť na živote, kedy sa pre časť sveta stávam interpretáciou.  A to nie len ako identita, ale aj ako materiál a príroda.“