TS: Martin Štrba, Martin Kollár, Ester Sabik

27. 10. 2022Artalk Infoservis

Martin Štrba, Martin Kollár, Ester Sabik / Tekuté piesky / Kurátorka: Anna Vartecká / Galéria mesta Bratislavy, Bratislava / 3. 11. 2022 – 19. 2  2023

Tekuté piesky

Galéria mesta Bratislavy 

Pálffyho palác, Panská 19, Bratislava

Otvorené denne okrem pondelka od 11.00 do 18.00 h, v stredu od 13.00 do 20.00 h

Trvanie výstavy: 3. 11. 2022 – 19. 2  2023

Vernisáž: 2. 11. o 18:00 

Kurátorka: Anna Vartecká

Autori: Martin Štrba, Martin Kollár, Ester Sabik

Výstava je v poradí druhým projektom Nadácie Miloty Havránkovej (založenej v roku 2021). V súvislosti s nadačným konceptom, zameraným na podporu prezentácie fotografickej tvorby nielen etablovaných, ale i začínajúcich autorov*iek, bude výstava doplnená o podobne zameranú tvorbu mladej začínajúcej fotografky, ktorú nadácia vybrala na základe doporučení partnerskej akademickej inštitúcie (VŠVU v Bratislave).

Podľa kurátorky Anny Varteckej “výstava Tekuté piesky predstavuje generačne širšie rozloženú líniu špecifického tvorivého prístupu k  fotografii, kde je evidentná tak jej principiálna blízkosť s inými vizuálnymi médiami, ako i ohromujúca formálna vzdialenosť, ale predovšetkým veľká estetická, výrazová i obsahová synergia vychádzajúca z takýchto intermediálnych spojení. V tvorbe Martina Štrbu, Martina Kollára a Ester Sabik je často kladený mimoriadny dôraz na budovanie obrazového priestoru, ktorý akoby odkazoval na postupy renesančných či iných klasických maliarov. Využívajú napätie vychádzajúce z asociatívneho spájania takmer nespojiteľného. Opierajú sa o akési kolektívne vedomie univerzálnych komunikačných kódov a zároveň o individuálnu skúsenosť jednotlivca, ktorá výsledný obsah obrazov vždy jedinečne posunie.”

Martin Štrba (*1961) je významnou osobnosťou súčasného európskeho filmu a hoci je verejnosti možno známejšie jeho kameramanské pôsobenie vo filme, dôležitá a výnimočná  je i jeho fotografická tvorba. Pozornosť často upriamuje na osobný naratív a na skutočne esenciálne hodnoty ľudského bytia: láska, dôvera, blízkosť a priateľstvo.  Vychádza pritom zo žitej a videnej reality, jej stavebné obrazové kamene však prekopáva prostredníctvom média fotografie do nových, významovo ambivalentnejších, teda i komplexnejších schém.

Martin Kollár (*1971) vnáša do kontextu súčasnej európskej dokumentárnej tvorby mimoriadne dôležité obsahové i formálne podnety.  Intuitívne, ale i cielene nachádza témy, ktoré sleduje cez neobvyklú prizmu pohľadu. Rozširuje vlastné fotografické prístupy o režisérske stratégie, používa svojrázny humor hraničiaci s asociatívnou iróniou. Rôzne aspekty kultúrnej, spoločenskej i politickej absurdity aranžuje do kulisových obrazových schém, ale zároveň ich aj prirodzene nachádza v realite. Kombinácia autorského preparovania a režírovania nájdenej banality s princípmi magického realizmu dodáva jeho fotografiám naratívny a spektakulárny výraz.

Ester Sabik (*1994) pracuje s fotografickým médiom komplexne, otvorene a priepustne. Snaží sa o jeho neustále prerastanie s objektom, inštaláciou i performanciou tak, aby vniesla do svojich obrazov čo najplastickejšiu, a zároveň čo najambivalentnejšiu stopu jej vlastného prežívania každodennosti. Jej intuitívna a krehká tvorba je ovplyvnená súčasným ekofilozofickým myslením, východnou filozofiou a estetikou wabi-sabi.  Snaží sa viac menej o tlmočenie veľmi osobných správ do univerzálneho vizuálneho esperanta, kde každý obraz je slovom ukrývajúcim mikrovýznam, obrazové kompozície sú vetami a inštalácie príbehmi ďaleko presahujúcimi osobný mikrokozmos.

Nadácia Miloty Havránkovej vo svojich prioritách nadväzuje na základný fundament tvorby významnej slovenskej fotografky Miloty Havránkovej, ktorá prostredníctvom tohto média sústavne a presvedčene demonštruje vlastný nekompromisný postoj k otázkam vnútornej umeleckej slobody.

Nadácia podporuje tvorbu, kurátorskú i výstavnú činnosť najmladších generácií a prispieva tak k chápaniu média fotografie ako komplexného, dynamicky sa rozvíjajúceho vizuálneho jazyka, komunikujúceho základné otázky nášho poznania a bytia.

Sprievodný program k výstave:

05. 02. / 15:00,  Na skok do výstavy, lektorský výklad k výstave

Výstava sa koná v rámci podujatia Mesiac fotografie.