TS: Material Flow – Pohyblivé veci 2 v Galérii FX

Lucia Horňáková Černayová, Andrea Kaňkovská, Pavol Šeliga, Marcela Záchenská / Material Flow – Pohyblivé veci 2 / Galéria FX, Banská Bystrica / 28. 11. – 31. 12. 2022

Material Flow/ Pohyblivé veci 2

28. 11. – 31. 12. 2022

Autor/ky: Lucia Horňáková Černayová, Andrea Kaňkovská, Pavol Šeliga, Marcela Záchenská

Miesto: Galéria FX, Jána Kollára 22, Banská Bystrica

Autor/ky konceptu výstavny procesuálneho paricipatívneho site specific diela Material flow/ pohyblivé veci, pripravili a predstavili jeho druhú edíciu v priestoroch Galérie FX v Banskej Bystrici.

Zámerom projektu bolo realizovať 2 dňový kolaboratívny workshop mäkkých materiálov pod vedením MgA. Lucia Horňákovej Černayovej a MgA. Andrei Kaňkovskej pre študentov FVU AU v Banskej Bystrici v Galérii FX, ktorý sa konal v dňoch 28. – 29.11. 2022, ktorý predchádzal vytvoreniu dočasnej formy diela, vytvorenej pre sprístupnenie divákom/ participantom.

Výstupom projektu je participatívna procesuálna site specific inštalácia v priestoroch galérie FX priestoroch, ktorá trvá do 16. 1. 2023. Priestor je otvorený návštevníkom a okoloidúcim (participantom) a tí majú možnosť s inštaláciou pracovať, premieňať ju, dokumentovať a zdieľať.

Prvé dva dni, venované kolaboratívnemu workshopu pre študentov boli zameraného na prácu s mäkkými sochárskymi materiálmi. Jeho zámerom bolo experimentovanie a recyklovanie zbierky mäkkých materiálov autoriek výstavy. Workshop bol zameraný na skúmanie materiálov, ich vlastností, možného použitia, vzájomného vzťahu a ich vzťahu k priestoru v Galérie FX, a na spracovanie odpadových materiálov alternatívnymi technologickými mimo inštitucionálneho rámca školy. Použité boli materiály ako textilná metráž zo závodu v areáli bývalej textilnej fabriky Merina v Trenčíne, pozostatky výroby bavlnenej metráže, staré oblečenie a metráž, netkané textílie, peny- figuratívnych aj abstraktných foriem, drevá, korky, laná, tyčky, hadičky, žinky, rohovina, štetiny. Tieto materiály boli transfomované skladaním, trhaním, šitím ručným či strojovým a iným spájaním. Následne boli aplikované v priestore galérie vo vzťahu s jeho špecifikami, ako sú presklenené zrkadliace sa plochy, otvorený pohľad do/z ulice a ostatných priestorov budovy, výklenky a tiež bol braný ohľad na fluktuáciu okoloidúcich. Priestorové rozloženie vytvoreného objektu/objektov je podporené kotveniami v strope galérie. Východiskom tejto dielne je Sochárske laboratórium MgA. Andrei Kaňkovskej, ktorú k spolupráci vyzvala spoluautorka MgA. Lucia Horňáková Černayová. Produkt a materiály workshopu a výstavy z prvej edície projektu realizovaný autorkami v septembri tohto roku  v Galérii Medium v Bratislave, je tu využitý a upcyklovaný.  29. 11. o 18: 00 prebehla vernisáž a otvorenie diela pre divákov v Galérii FX. Diváci/ participanti sú vyzvaní k zapojeniu sa, modulovaniu diela, dokumentovaniu premeny výstavného priestoru a celého projektu, zdieľaniu procesu na Instagrame pod heštegom #materialflowproject, zvukovým záznamom.  Špecifický priestor Galérie FX s preskladnenými stenami do ulice a ostatného priestoru budovy AU v Banskej Bystrici, ponúka divákom/ participantom možnosť pracovať s pohľadom náhodného okoloidúceho na procesuálne dielo a dielo prispôsobovať.

V priebehu výstavy je priestor kontrolovaný a prípadne korigovaný v prípade vyložene deštruktívnych vstupov návštevníkov, aby dobre slúžil po celú dobu výstavy.

Časový harmonogram projektu a projektových aktivít: Workshop a výstava v Galérii FX november-december 2022 Program: Workshop_ 1. deň – prístupný verejnosti - Dopoludnie: brainstorming, zoznámenie sa s materiálmi, rozcvička, hľadanie možnosti a vzťahov objektu/ ov v priestore, priestorové a materiálové vzťahy.  Popoludnie: realizácia na základe predchádzajúceho brainstormingu, kolaboratívny projekt a jeho postupná realizácia. _2.deň - Dokončovanie realizácie, inštalácia a adjustácia. Hľadanie stratégie pro aktivizáciu divákov/ participantov _Otvorenie výstavy 3. – 35. deň - Výstava ostáva otvorená pre návštevníkov a aj pre manipuláciu, dokumentácia zmien prostredníctvom fotografie.

Pojmy: upcycling, recycling, materiálový workshop, kolaboratívne a participatívne stratégie, vzťaahová estetika, divák/paticipant, odpadové materiály