TS: Michal Machciník

Michal Machciník / NEOFYT - absolútna skutočnosť / kurátor: Adam Macko / EQO (Priestor interaktívnej kultúry), Spišský Hrhov / trvanie výstavy: 3. 7. - 31. 7. 2018

NEOFYT / absolútna skutočnosť

3/7 – 31/7/18

EQO (Priestor interaktívnej kultúry), Spišský Hrhov

vernisáž: 3/7/18 (utorok) o 18:00

kurátor: Adam Macko

Autorská inštalácia objektov vytvorených priamo pre výstavný priestor je aktuálne v procese svojho vzniku. Autor v rámci zadania vytvorenia autentických sochárskych objektov priamo v mieste prezentácie aplikuje svoju dlhodobú umeleckú stratégiu práce s prírodným priestorom, jeho materialitou a zaznamenáva procesy prirodzeného i ľudského zásahu. Autor v prostredí Spišského Hrhova zbieral vybraný materiál a aplikuje ho do konceptuáleho dialógu s apropriovanými technickými skicami. Táto jemná intertextualita definuje umelca ako výskumníka, technika, ktorý reaguje na procesy v prostredí v ére antropocénu. Prenos týchto materiálov do výstavného prostredia white-cube tak okrem existenciálnej filozofickej roviny je zároveň nabádaním k zamysleniu sa nad dopadmi ľudskej činnosti a kritické zhodnotenie ich vplyvov.

Verejná prezentácia projektu sa uskutoční v utorok 3.júla 2018 v priestore EQO Sp. Hrhov (areál ZŠ) o 18. hod., v rámci nej budú k videniu autorské objekty v inštalácií pre daný priestor.

Akciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podporili Nadácia SPP a TOP Clerks, s.r.o.

Michal MACHCINÍK (*1989, Košice) je absolventom Fakulty umení TUKE, Ateliéru slobodnej 3D kreativity (prof. J. Bartúzs, akad. soch.). Aktuálne je poslucháčom doktorandského štúdia Fakulty umení TUKE (školiteľ prof. P. Rónai, akad. mal.). Žije a tvorí v Košiciach.