TS: Michal Machciník v Oravskej galérii

Michal Machciník / Subfosílny obrat / Kurátorka: Viktória Pardovičová / Oravská galéria v Dolnom Kubíne / Dolný Kubín / 18. 5. - 15. 10. 2023

Michal Machciník: Subfossil Turnover / Subfosílny obrat

Kurátorka: Viktória Pardovičová

Organizátor: Oravská galéria v Dolnom Kubíne, s krajskou pôsobnosťou pre ŽSK

Trvanie výstavy: 18. 5. - 15. 10. 2023

Miesto konania: Výstavná sieň Suterén, Župný dom v Dolnom Kubíne

Výstavný projekt je výstupom dva roky trvajúceho výskumu a multimediálnej práce Michala Machciníka. Prepája kompetencie súčasného umenia s komentárom vedy a filozofie, ktoré sa podobne ako autorov rukopis odtláčajú v historických vrstvách pamäte prírody i samotnom konglomeráte činností antropocénu – kapitalocénu. Reálny vek subfosílnych drevín sa datuje na obdobie 10 000 rokov. Tieto prírodné skulptúry modelované časom  sa v poslednom období stávajú súčasťou ekosystému ľudskej spoločnosti, ktorá ich napriek opakovaným apelom na problematiku klimatickej krízy zbavuje pôvodnej narativity a privatizuje v artefaktoch ekonomických, podnikateľských a trhovo orientovaných zámerov.

Výstava Subfosílny obrat predstavuje výsledky výskumu nájdených subfosílnych drevín ako odtlačkov života prírody bez zásahu človeka. Ten s ňou v prípade Machciníka komunikuje vlastným, neinvazívnym spôsobom, ktorý prostredníctvom viacerých médií ďalej rozvíja a dokumentuje v naratívoch vystavených objektov. Stáva sa sledovateľom, objaviteľom i remeselníkom medzi priestormi zvierat a ľudí, filozofickými odkazmi Bruna Latoura či prístupmi Hamisha Fultona. Podobne ako konštruuje svoje objekty, skulptúry náhodne nájdených, zahodených entít (príbehov prírody i spoločnosti), nachádza  v periférnej oblasti Košíc objemne subfosílne dreviny. Prírodný pamätník, prestupujúci dobu i pamäť človeka, ktorý  si ho (v tomto konkrétnom prípade) ešte nestihol komodifikovať. V spolupráci s odborníkmi tak autor sleduje príbeh dreviny –  stromu, ktorý je jedným zo signifikantných aspektov jeho diel, pričom rozostruje hranice rozdeľovania svetov prírody a kultúry (ľudí). V druhej časti výstavy je téma výskumu voľne prepojená s odkazmi post-klasickej vedy. Priestor vytvára akési laboratórium súčasnosti či filozoficko-ironický komentár umenia a histórie fungovania vedy, pričom zachováva význam jej primárnej podstaty. Môže predstavovať výlet do kabinetu kuriozít, ako aj metaforu historicky zaužívaných obrazov vedy, transformovaných na skulpturálne archívy – oltáre súčasnosti, ktoré zrkadlia prítomnosť racionality, spochybňovanú banalitou samotných zrecyklovaných artefaktov.

Michal Machciník (1989) je absolventom doktorandského štúdia na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Od svojej diplomovej práce, realizovanej v roku 2015 v Ateliéri slobodnej kreativity 3D, pod vedením prof. Juraja Bartusza, kontinuálne pokračuje v komponovaní objektov a skulptúr s odkazmi k ready-mades, no ostáva verný aj žánru tradičnej sochy, ktorý prepája s využívaním nových médií. Jeho tvorba bola prezentovaná na mnohých skupinových aj samostatných výstavách na Slovensku i v zahraničí. Aktuálne patrí medzi aktívnu sochársku generáciu vychádzajúcu z košického okruhu. Práca Michala Machciníka je založená na úzkej komunikácii s prírodou a terénnych výskumoch, spolu s filozoficko-vedeckými odkazmi, ako často ironizujúcimi či znepokojujúcimi komentármi súčasnosti.

Viktória Pardovičová