TS: Milan Mazúr v GJK

Milan Mazúr: Čo je to za pieseň, čo odkryla hmlu? / kurátor: Vladimír Beskid / Nové krídlo Koppelovej vily GJK, Trnava / 10. 2. - 20. 3. 2022

autor: Milan Mazúr mladší

kurátor: Vladimír Beskid

Vernisáž: 10.2. 2022 o 17:00

Trvanie: 10.2. - 20.3. 2022

Miesto: Nové krídlo Koppelovej vily GJK, Zelený kríček 3, Trnava

Samostatná výstava „Čo je to za pieseň, čo odkryla hmlu?“ je venovaná víťazovi štvrtého ročníka akcie Skúter Milanovi Mazúrovi mladšiemu a jeho videotvorbe.

Milan Mazúr mladší je tvorcom, ktorého vizuálny jazyk neustále balansuje na hrane medzi spektakulárnosťou súčasnej masovej vizuality a jej spochybňovaním vrátane kritického a sociálneho podtextu. Jeho videá a filmy vstupujú do širšieho inštalačného rámca, v ktorom autor často využíva kontrast bežných predmetov a expresívnu dekonštrukciu. Neustále sa pohybuje medzi submisivitou umelého sladidla konzumnej kultúry a skrýva všadeprítomnú existenciálnu úzkosť.

Na Slovensku rodený výtvarník je absolventom ateliéru medzimestských konfrontácií pražskej UMPRUM a momentálne žije a tvorí v Prahe. (Viktor Čech)

Skúter – akcia mladého umenia je periodické medzinárodné podujatie postavené ako reprezentatívna stredoeurópska prehliadka nastupujúcej generácie českých, slovenských a maďarských umelcov/umelkýň vo veku do 35 rokov. Na minulom ročníku výstavy sa predstavilo 24 oslovených umelcov a umelkýň, ktorí osobitým spôsobom reflektujú súčasný svet - prinášajú pritom celé spektrum prístupov a médií od klasickej maľby, cez fotografiu, objekt, inštaláciu až po digitálny pohyblivý obraz. Hlavným zámerom usporiadateľov je vytvoriť periodickú platformu pre prezentáciu súčasného výtvarného jazyka, stimulovať aktuálnu tvorbu mladých a priniesť aj rodové zohľadnenie a partnerské zastúpenie autorov a autoriek. Akcia mladého umenia nadviazala na prerušenú tradíciu prvých troch ročníkov v rokoch 2007-2011. V najbližších rokoch sa bude konať raz za tri roky a v podobe trienále by mala obsiahnuť širšie stredoeurópske prostredie vizuálnej kultúry – českú, slovenskú, maďarskú či rakúsku scénu.