TS: Miloš Kopták v Pistoriho paláci

Miloš Kopták: Niečo ako domov / Kurátorka: Ivana Moncoľová / Pistoriho palác – Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Bratislava / 6. 9. – 30. 9. 2022

Výstava 6. 9. – 30. 9. 2022

Pistoriho palác – Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Štefánikova 25, Bratislava

ut – ne 14:00 – 19:00, vstup voľný

Kurátorka: Ivana Moncoľová

V Pistoriho paláci v Bratislave v utorok 6. septembra 2022 o 18:00 bude vernisážou sprístupnená výstava umelca, ilustrátora, maliara Miloša Koptáka (1969) s názvom Niečo ako domov, ktorá predstaví Koptákove samostatné maľby, objekty najmä z posledných dvoch rokov (2021 – 2022).

„S každým obrazom, ale aj iným dielom, objavujem iný prvok sústavy. Vzrušenie a frustrácia. Nekonečné množstvo vetviacich sa možností a riešení. Až keď sa zbavím zodpovednosti za výsledok, nechám prácu len plynúť, môže vzniknúť dobrá vec. Ale to netvorím už ja. Je to krehký balanc.“ Miloš Kopták 

Paradoxom doby celosvetovej pandémie covidu bolo, že nás zbavila nadbytočných podnetov a vytvorila nám bezčasie potrebné na časovo náročné aktivity, akou tvorba jednoznačne je. Na strane druhej nás (mnohých) uvrhla do sociálneho osamotenia, ktoré skoro všetci ľudia zvládali sociálne, ekonomicky naozaj náročne a s vypätím síl. Toto obdobie Kopták preklenul pretlakom k vlastnej tvorbe – imaginatívnym a asociatívnym maliarstvom – najmä v obrazovej abstrakcii, ale aj nenútenou hrou s tvarmi, ktoré vzniknú náhodne a podnetne z dlhého času tráveného vo vlastnom ateliéri – hoci aj na dne nádoby so zaschnutou a kondenzovanou farbou.

Vo vnútornom živote človeka existujú súvislosti a nadväznosti. Existuje v ňom neustály dialóg medzi minulosťou a prítomnosťou, medzi názorom a skúsenosťou, dialóg, ktorý tvorí vedomie a vnútorný život každého z nás. Výstava MILOŠA KOPTÁKA s názvom NIEČO AKO DOMOV, reflektuje tento dialóg, toto vedomie, v ktorom Miloš Kopták v piatich dejstvách utvára najmä abstraktnú reflexiu toho, z čoho sa skladá jeho domov a čo ho definuje. Robí to zrejme aj z obáv z neľahkých časov pandemických, a následne vojny v Európe, z obáv a z hľadania hodnôt aj minulých, ktoré ho ako človeka v dnešnom svete definujú najmä pre neho samého.

Vo výsledku tohto dejinného tlaku sebaspytovania, však pri pohľade na diela nemáme pocit, že sa pozeráme na silený, vlastný sebaobraz. 

Výstava ponúka výber diel z ostatných dvoch rokov, kde sa môžeme prejsť aj spoločnou tvorbou autorskej maliarskej dvojice Mirroir Noir (Miloš Kopták  & Rai Escalé), ich odkazy na krajinu s horizontom, ktorú je možné vidieť s prižmúrením očí.

Výstava uvádza aj nový samostatný Koptákov maliarsky cyklus My.Ja.Vy. (skratka zámien, ale aj zvukovej jazykovej hry s odkazom na Myjavu, kde autor prežil uplynulé roky rekonštruovaním starej usadlosti). V centre jeho záujmu ako pozorovateľa je obloha, s tým súvisiaca širokosť rozhľadu, transponovaná do intuitívnej maliarskej hry na plátne pomocou farby a hrubého štetca.

Vidíme najmä abstrakciu, alebo výjavy medzi abstrakciou a zobrazeným. Vidíme hru s tvarom, náhodné a riadené ťahy štetcom. Abstraktná a nová je aj séria venovaná rodine: mame, priateľke, spolupracovníkom, psovi. Všetko je to ale maľba veľmi minimalistická, hmlovitá, založená na pastelovosti odtieňov, predmety a podoby na plátnach sa strácajú a vynárajú. Odkazujú k nim iba názvy. Kopták pracuje cielene s nuansami farby a plochy s nádychom odkazu k duchovnu, modré plochy pulzujú v šere výstavnej siene historického Pistoriho paláca v Bratislave.

Miloš Kopták (1969), absolvent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (Ateliér grafiky a knižnej tvorby prof. D. Kállaya), sa venoval medzi rokmi 2000 - 2015 ilustrácií kníh, mnohé z nich dostali aj ocenenia. Popri tejto základnej línii tvorby sa venuje aj voľnej tvorbe v médiu maľby, tvorbe malých objektov. Jeho náklonnosť k voľnej tvorbe prevážila v roku 2007, keď založil umeleckú tvorivú dvojicu s katalánskym umelcom Rai-om Escalé a odvtedy vystavovali spoločne vytvorené maľby pod názvom Mirroir Noir. Ich spoločnú kontempláciu nad témami života, smrti, spomienok, negatívnych osobností politického života, ale aj reminiscencie na Bazovského tvorbu, ktoré stvárňovali v spoločných cykloch, sa dostali počas obdobia pandémie korony do útlmu (2020 – 2022). Kopták pracuje aj ako jeden z troch intendantov TOTOgalérie! v Bratislave, zameranej na tvorbu najmä slovenských ilustrátorov.

Tvorca, autor, umelec je aj preto tvorcom, že bez aktu tvorby a intuitívneho hľadania vo výsledku nemôže existovať, práve naopak v behu času potrebuje väčšinu času venovať tvorbe. Miloš Kopták tento čas využil a preto je možné jeho diela: maľby a objekty si pozrieť od 6.septembra do 30. septembra 2022 každý deň okrem pondelka od 14:00 do 19:00. A zároveň 6. septembra 2022 v utorok o 18:00 pozývame na vernisáž.