TS: MK SR zverejnilo výzvu na predkladanie návrhov na Cenu ministerky kultúry SR

Ministerstvo kultúry SR v záujme verejného spoločenského uznania výsledkov umeleckej tvorby a podielu na rozvoji umenia, kreatívneho priemyslu, kultúrneho dedičstva a audiovízie vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na laureátov a laureátky Ceny ministerky kultúry Slovenskej republiky za rok 2022. Ministerstvo kultúry SR v záujme verejného spoločenského uznania výsledkov umeleckej tvorby a podielu na rozvoji umenia, kreatívneho priemyslu, kultúrneho dedičstva a audiovízie vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na laureátov a laureátky Ceny ministerky kultúry Slovenskej republiky za rok 2022.  

Na snímke ministerka kultúry SR Natália Milanová počas príhovoru na slávnostnom odovzdávaní Ceny ministerky kultúry SR za rok 2021 v Bratislave 6. septembra 2022. FOTO TASR - Jaroslav Novák

Ministerstvo kultúry zverejnilo výzvu na predkladanie návrhov na Cenu ministerky kultúry SR za rok 2022

Ministerka kultúry udeľuje cenu fyzickým osobám – jednotlivcom alebo kolektívom a právnickým osobám (napr. umeleckej inštitúcii, múzeu, galérii, knižnici, kultúrno-osvetovému zariadeniu). Ocenenie je prejavom ohodnotenia výnimočných umeleckých, tvorivých a interpretačných počinov, múzejných, galerijných, knižničných, kultúrno-osvetových a audiovizuálnych aktivít za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý alebo celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach kultúry. Ministerka môže udeliť cenu aj in memoriam.

Návrhy na laureátov a laureátky je možné posielať v troch kategóriách:

a) Cena za výnimočný prínos v oblasti umenia (divadlo, tanec, hudba, literatúra, vizuálne umenie, audiovízia, kultúrny a kreatívny priemysel),

b) Cena za výnimočný prínos inštitúcií v oblasti kultúrneho dedičstva alebo kultúrno-osvetovej činnosti (najmä múzeá/galérie, knižnice, kultúrno-osvetové zariadenia),

c) Cena za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti kultúry.

Uzávierky na podávanie návrhov na laureátky a laureátov v jednotlivých kategóriách

Návrhy na udelenie ceny za výnimočný prínos v oblasti umenia (divadlo, tanec, hudba, literatúra, vizuálne umenie, audiovízia, kultúrny a kreatívny priemysel) a ceny za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti kultúry je možné predkladať najneskôr do 20. marca 2023.

Návrhy na udelenie ceny za výnimočný prínos v oblasti kultúrneho dedičstva – Múzeum roka alebo Galéria roka je možné predkladať najneskôr do 28. februára 2023. 

Návrhy na udelenie ceny za výnimočný prínos v oblasti kultúrneho dedičstva – Knižnica roka je možné predkladať najneskôr do 28. februára 2023.

Návrhy na udelenie ceny za výnimočný prínos v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti – Kultúrno-osvetové zariadenie roka je možné predkladať najneskôr do 28. februára 2023.

Návrhy laureátov a laureátok za rok 2022 je možné predkladať písomne podľa štatútu ceny. Presné inštrukcie k predkladaniu návrhov na laureátov a laureátky sú zverejnené na tomto linku.

Nominácie v jednotlivých kategóriách každoročne posudzuje odborná porota. Ceny ministerky kultúry SR sa udelia v prvej polovici septembra 2023.

Ocenenie bolo v minulom roku udelené spisovateľke Jane Bodnárovej, opernej speváčke Eve Bodorovej, baletnému majstrovi Romanovi Novitzkému, Knižnici pre mládež mesta Košice, literárnemu vedcovi, historikovi a kritikovi Milanovi Hamadovi, muzikologičke, hudobnej kritičke a publicistke Terézii Ursínyovej, herečke a pedagogičke Božidare Turzonovovej a herečke a pedagogičke Emílii Vášáryovej.