TS: Nasuti 2022 v Banskej Štiavnici

Peter Barényi, Veza Czyn, Pali Hovanec, Andrej Chudý, Andrea Kalinová, Tomáš Rafa, Matin Špirec, Peter Sulo, Tomasz Szrama, Gabriela Zigová / NASUTI 2022 / Galéria Jozefa Kollára, Art caf,  Kultúrne centrum Eleuzína,  Hájovňa – Červená studňa, Schemnitz gallery / Banská Štiavnica / 18. 11. – 30. 4. 2023 

NASUTI 2022 

BANSKÁ ŠTIAVNICA: Galéria Jozefa Kollára | Art café | Kultúrne centrum Eleuzína | Hájovňa – Červená studňa | Schemnitz gallery 

čas konania: 18. – 19. 11. 2022

čas trvania výstavy: 18. 11. – 30. 4. 2023 

PROGRAM 

Prvý festival súčasného umenia s environmentálnym zameraním a každý rok inou ekologickou témou. Spájame kreativitu, umenie, dizajn, inovácie a ekologické myslenie. Zámerom festivalu je zvyšovať povedomie o aktuálnych ekologických problémoch a ich možných riešeniach. Program tvoria prednášky, diskusie, workshopy a výstavy súčasného umenia (performance, objekt, inštalácia, dizajn a.i.). Ako v prvých štyroch ročníkoch, opäť sa ocitneme na priesečníkoch umenia a vedy.

VYSTAVUJÚ + ÚČINKUJÚ 

výstavy + performance:  Peter Barényi, Veza Czyn, Pali Hovanec, Andrej Chudý, Andrea Kalinová, Tomáš Rafa, Matin Špirec, Peter Sulo, Tomasz Szrama, Gabriela Zigová 

diskusie: Vojtěch Pecka, Daniel Talesnik, Adrián Kobetič, Katarína Vošková, Marta Fandlová 

premietanie + beseda s autorkou: Viera Čakányová – film Biela na bielej 

workshop: Katarína Fremalová (Momoko) 

TÉMA DIVOČINA 

Výstavno-diskusný program festivalu bude mať tento rok tému DIVOČINA. Budeme hľadať jej hranice, definície, možnosti jej zachovania (tej prírodnej), ale aj ovládnutia (tej ľudskej). Pretože tá skutočná DIVOČINA nie je za hranicami nášho pohodlia, nachádza sa priamo v jeho jadre. 

Budeme sa venovať téme antropocentrizmu, jeho pôvodu a otázke pevnosti argumentov jeho obhajoby, kmeňovým identitám a z nich vyplývajúcim spoločenským otrasom, informačnému pretlaku a s ním súvisiacim zmätkom a úspešným dezinformačným kampaniam (ale aj ich pôvodu a histórii), dejinám človeka a jeho rozumu, ale aj divokej zábavy ako nástroja uvoľnenia potlačovaných emócií a myšlienok, podvedome skrytej ale aj vedome skrývanej prirodzenosti človeka. Chceme hľadať body, v ktorých sme

ako ľudstvo ešte stále schopní konsenzu, identifikovať a klasifikovať omyly, v ktorých

žijeme, pokúsime sa rúcať (alebo aspoň narúšať) bariéry, ktoré nás od seba oddeľujú a znemožňujú vzájomné porozumenie. Pretože len sebareflexia a uvedomelá snaha o zlepšenie stavu nás môže previesť hrozbou, akej ešte ľudstvo nečelilo. 

DIVOČINA, ktorú budeme spoločne pozorovať, na nás nečíha hlboko v horách alebo na mori, nachádza sa v človeku, v jeho vzťahoch, obrátených hodnotách, zmätených pojmoch, zamenených príčinách a následkoch, informačných šumoch, prepísaných históriách a neochote pozerať do budúcnosti. Pokúsime sa umením tieto javy reflektovať

a v spoločných diskusiách načrtnúť cestu, ktorou život na planéte cez divočinu civilizácie navigovať do bezpečnejších vôd prostredníctvom spolupráce prírodných, spoločenských vied, umenia a kultúry. 

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Festival je súčasťou medzinárodného projektu YEAR OF CLIMATE CARE 2022.

PARTNERI 

Fond na podporu umenia Creative Europe Desk

The Year of Climate Care 

Goethe Institut

Francúzsky inštitút Slovensko 

Film Expanded