TS: Natália Okolicsányiová, Viktor Fuček v Ateliéri XIII

28. 11. 2022Artalk Infoservis

Natália Okolicsányiová, Viktor Fuček / (Post)human / Ateliér XIII, Bratislava / 2. 12. 2022 – 20. 1. 2023

Natália Okolicsányiová, Viktor Fuček. (Post)human 

Od 2. decembra 2022 do 20. januára 2023 v ATELIERi XIII

V piatok 2. 12. 2022 od 19:00 do 21:00 ťa radi privítame na otvorení výstavy diel Natálie Okolicsányiovej a Viktora Fučeka s názvom (Post)human.

Natália Okolicsányiová sa v maľbe snaží experimentovať a posúvať hranice svojich vyjadrovacích prostriedkov. Je jej blízka expresívna figurácia a živelná, príbehová maľba, v ktorej reflektuje svoju telesnosť. Maľbu vníma fyzicky a je pre ňu dôležité upozorňovať na rodové témy a na motív ženy ako rozporuplnej bytosti. Telesná a pocitová maľba ju núti uvažovať o sebe samej.

Viktor Fuček vo svojej tvorbe analyzuje tematiku zložitých pradív ľudských vzťahov a príbehov v širokom spektre výtvarného výrazu, siahajúceho od spriadania vlákien v závesnom obraze až po performatívne gestá. Ide o hľadanie možných interpretácií súčasnej posthumanistickej ontológie, ktorá sa ponúka ako alternatíva k súčasnému prístupu v antropocéne, črtajúcu líniu úniku v podobe nečakaných asambláží hmoty, ideí, dát. Práve posthumánna teória ukazuje, že problémom je celý čas „človek“, ako kategória, ideál, predpoklad, norma. Preto autor využíva a akceleruje tendenciu brať na seba rôzne, často nečakané podoby. Nedokončenosť, premenlivosť, neistota zacielenia, sú niektoré prívlastky, ktoré popisujú nielen jeho tvorbu, ale tiež naznačujú možnosti vývoja samotnej posthumánnej situácie.