TS: Natália Šimonová v Galérii DOT

Natália Šimonová / Raster / Kurátor: Patrik Krajčovič / DOT Gallery, Bratislava / 20. 9. - 22. 10. 2023

DOT Gallery, Bottova 1, Bratislava

Natália Šimonová: RASTER

Kurátor: Patrik Krajčovič

Trvanie výstavy: 20. 9. - 22. 10. 2023

Maliarka Natália Šimonová prezentuje na výstave RASTER prevažne nevystavené diela, ktoré sú pokračovaním jej dlhodobého terénneho výskumu upriameného na široké spektrum mestského a vidieckeho inventára. Názov výstavy nesie viacero rovín významu. Okrem jasného odkazu na železné rastre kari rohoží - stavebného materiálu, informuje diváka napríklad o konštrukčných prvkoch detských preliezačiek skryté v urbanistických spletiach miest a v neposlednom rade ide o slovnú hru, kedy slovo raster foneticky nesie v sebe anglické slovo rust /rʌst/ - hrdza.

Čoraz viac v jej pozoruhodnom maliarskom rukopise pracujúcom už so spomínanou hrdzou môžeme reflektovať použitie pastelu a farby, ktorá v predchádzajúcej tvorbe bola skôr stafážou. V najnovších maľbách však začína nadobúdať čoraz dominantnejšiu úlohu takisto ako poodhalená expresívna kresba. Aj napriek tomu hrdza neprestáva zohrávať ústrednú rolu, súvisiacu s estetikou deštrukcie, rozkladu, s postupným zabúdaním a stratou významu týchto ťažko definovateľných predmetov vytvorených za socializmu. Tie sa pohybujú na pomedzí drobnej architektúry, sociálneho vybavenia miest a obcí či “dizajnu” a lavírujú na poli pásovej výroby a vidieckej estetiky. Ide najmä o predmety oplotení a brán domov, mestské osvetlenie, obecné rozhlasy, lavičky alebo v jej tvorbe už klasicky zastúpené detské ihriská ukryté v rastroch urbánnych štruktúr. Môžeme tvrdiť, že autorka vytvára vlastný výskum typologických utilitárnych objektov, ktorými bol jednotlivec za minulého režimu denne obklopený. Tie vizuálne definovali život človeka pred rokom 89. Autorka ich vyťahuje z nánosov spomienok či zabudnutia, analyzuje a  interpretuje svojim maliarskym pohľadom, pričom otvára otázky osobnej a kolektívnej pamäte.

Autorka však nepracuje výlučne len s médiom maľby. Za posledné obdobie je badať čoraz väčší posun zo stien do priestoru galérie, kedy hrdzou pokryté kovové konštrukcie reorganizujú priestor podľa vlastných pravidiel s cieľom vytvoriť komunikačný most medzi maľbou a priestorovými objektmi, z ktorých častokrát samotná maľba vychádza.  Rastre z kari rohoží vytvárajú malý labyrint, zabraňuje vstupu do priestoru či priblíženiu sa k maľbe.  Intermediálna inštalácia, s ktorou na výstave autorka pracuje tak zneistuje diváka, vytvára pocit nedostupnosti a konotuje oplotené miesta opustených budov, podobne ako tehlový odpad rozohráva hru zrkadliacu ich tendenciu podliehať prírodným silám a fyzikálnym zákonom.

Natália Šimonová (*1995) je momentálne doktorandka na Akadémií umení v Banskej Bystrici pod vedením Jiřího Davida. Je víťazkou súťaže Maľba 2020, ktorú organizuje Nadácie VÚB a okrem toho v roku 2021 získala Cenu uznania ceny STRABAG Artaward International. Na konte má viacero kolektívnych aj samostatných výstav na Slovensku a v zahraničí (výber:  Enigmatická krajina, 2020 / Archeológia hrdze, 2021 / Stopy krajiny, 2021 / Rusty Memory, 2021 / (Co)operation Sadis Slovak Art Days in Split, 2022 / Scooter V. – Akcia mladého umenia, 2022 / Medzimesto(m)telom(a)krajinou, 2022 / Nová fasáda IV.: Relikty elipsy, 2022 / T – Rust Landcape, 2022 /  Veže zo železa, 2022 / Beyond the Memory, 2023 / Pozorovateľka m(i)esta, 2023 / MOBILIÁRE. 2023). V roku 2022 absolvovala umeleckú rezidenciu v Slovenskom inštitúte v Jeruzaleme.