Lorem ipsum dolor

TS: Nikola Balberčáková a Jakub Pohlodek v Schaubmarovom mlyne

Nikola Balberčáková a Jakub Pohlodek / Her name was Caroline Salem / Schaubmarov mlyn SNG / Pezinok / 21. 4. 2024

Schaubmarov mlyn SNG s radosťou predstavuje projekt performatívneho čítania ako rezidenčný výstup rezidentky Nikoly Balberčákovej v spolupráci s Jakubom Pohlodkom, s názvom Her name was Caroline Salem.
Táto udalosť je súčasťou výstupu minuloročnej rezidencie Nikoly Balberčákovej a prebehne v nadväznosti na súčasnú sezónnu výstavu Na kusy.

Performatívne čítanie v site-specific prostredí mlyna predstaví sériu autorských textov Nikoly Balberčákovej a Jakuba Pohlodka, ktoré číta dvojica performerov*iek vo vytvorenej kolektívnej situácii. Texty skrze podivné či non-human naratívy postáv, či spektakulárne popisy momentov tematizujú vzťahy k identite, triedne rozdiely, pocity bezmocnosti a dystopiu, v ktorých kriticky odkrývajú mnohovrstevnaté nánosy dynamík súčasnej spoločnosti. Situácia zároveň sa zároveň zaoberá významom emotívneho pohnutia či možnou kompenzáciou nálad, ktoré môžu byť spoločnosťou potláčané.

Nikola Balberčáková tvorí prevažne v médiách videa, inštalácie, či textu. Zaoberá sa reflexiou a pozíciou rôznych identít, nenápadných nástrojov rezistencie či odolnosti, kde skúma stratégie možnej feministickej odpovede za pomoci chápania rolí, identít, masiek a performativity.
Jakub Pohlodek je absolventom Vysokej Školy Umeleckopriemyslovej v Prahe, v ateliéri sochárstva. Prostredníctvom textov, objektov, malieb a kresieb skúma memetické kvality jazyka a úzke vzťahy medzi významom a emóciou.

Výstavu bude sprevádzať nasledujúci program spoločného pečenia chleba v sade Schaubmarovho mlynu:

21. 4. 2024, 16h: Performatívne čítanie Her name was Caroline Salem v priestoroch stodoly
21. 4. 2024, 17-21h: Spoločné pečenia chleba a varenie Shakshuky v sade Schaubmarovho mlynu

Výstava: Her name was Caroline Salem
Produkcia: Tomáš Prištiak
Autorská dvojica: Nikola Balberčáková a Jakub Pohlodek
Performeri*ky: Daniel Hüttler, Teuta Jonuzi
Trvanie: 21. 4. 2024, 16h - 17h
Miesto: Schaubmarov mlyn SNG