Lorem ipsum dolor

TS: Nikola Čemanová v Novej Cvernovke

Nikola Čemanová / Broken Horses / Kurátorka: Alexandra Tamásová / Nová Cvernovka / Bratislava / 3. 5. 2024 – 28. 5. 2024

´Stádo koní, ale zlomených/skrotených ( eng.: to break a horse).
Bez nôh a s krkmi, ktoré sú príliš dlhé; zvädli ako odrezaný kvet.

Zvieratá, ktorým sme „zodrali nohy“ strácajú svoju pôvodnú silu, rýchlosť a zmysel. Sú smutnou spomienkou na bývalú vznešenosť. „Konská sila“ sa z popisu reálnej energie živého tvora stala v priebehu priemyselnej revolúcie jednotkou výkonu strojov. Strojov, ktoré boli o to lákavejšie, že spotrebovali oveľa menej „krmiva“ – a my ľudia sme uverili, že môžeme napredovať stále rýchlejšie a že oheň, ktorý pod kapotou auta nevidíme, nikoho nepáli. Živé kone sa medzitým stali romantickým "koníčkom" privilegovaných.

Figúry koní, ktoré vytvorila Nikola Čemanová, sú prevažne z keramiky. Hlina, asi najtelesnejší materiál, je "telom" zeme. Aj prví ľudia boli v mýtoch vytvorení z hliny, ktorej bohovia vdýchli život. Sčasti odtláčané, sčasti modelované alebo liate objekty/kone majú falické tvary. Je v nich uložená aj správa o ženskej sexualite a tvorivej energii, ktorá nie je pasívna, ale aktívne formuje svet okolo seba. Táto „ženská“ aktivita je však prezentovaná ako vyvážená, rešpektujúca svoje vlastné fyzické možnosti a vzťahy s okolitou matériou a bytosťami.

Kôň je tradične symbolom mužnosti. Spomeňme si na početné jazdecké sochy, kde zviera dopovedá význam a potenciu svojho jazdca. Nikoline nevládne stádo je teda aj správou o transformácii planéty, za ktorú odmietame niesť zodpovednosť; o patriarchálnom vykorisťovaní prírodných zdrojov, ktoré nakoniec vedie k vyplieneniu samých seba.´

Text: Alexandra Tamásová

Produkcia: Nikola Čemanová v spolupráci s Nová Cvernovka

Grafická spolupráca: Kristína Uličná

Otvorenie: 3.5.2024 o 18:00

Trvanie: 3.5.2024 – 28.5.2024

Miesto: Nová Cvernovka, Račianska 78, Bratislava, Poscohdie- zborovňa

Výstava bude prístupná do 28.5.2024 vždy vo štvrtok, piatok a sobotu od 16:00-19:00.

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Nikola Čemanová BIO /1994/ je výtvarníčka, ktorá sa venuje najmä keramickej tvorbe. Absolvovala štúdiá  na Gerrit Rietveld Academy (2018) v Amsterdame, kde aj kreatívne pôsobila a tvorila 5 rokov. Paralelne s umeleckou tvorbou pracuje pre Slovenskú národnú galériu, kde koordiinuje umelecké rezidencie. Jej tvorba bola prezentovaná medzinárodnému publiku na rôznych kultúrno-umeleckých platformách a v galériách na Slovensku, v Českej republike a Holandsku.

Jej tvorba je intuitívna a jej portfólio sa nezužuje na jednu disciplínu. Naopak, okrem jej primárnej a najaktuálnejšej keramickej tvorby sa pohybuje na rozhraní viacerých médií, od utilitárnych nádob na kuchynské použitie a šperky, po objekty z vosku a site specific inštalácie...

Jej tvorba reflektuje materiálne implikácie pri citlivejšom vnímaní planéty, pracuje s časom (materiálu) a často súvisí s ekológiou/udržateľnosťou.

Jej keramická tvorba je veľmi organická a telesná. Pamätá si autorkinu interakciu - všetky mäkké ale aj smelé dotyky, ktoré sú odtlačené do hliny. Pracuje s rukopisnou symbolikou a jej tvorba môže mať talizmanický charaker.

„Zaujíma ma hmota-ktorá tvorí veci (a z ktorej tvorím veci) ale aj telo-ako ľudská hmota. Zaujíma ma hodnota hmoty, vzájomná aktivácia hmoty a ľudského tela. Keramickú hmotu vnímam ako médium, ktoré dávam do dialógu s vlastnou hmotou, so svojou telesnosťou, pričom pri tvorbe sú v intímnom, dynamickom vzťahu.“ N.Č.