TS: Oslobodený priestor: starostlivosť - architektúra - feminizmus v Galérii mesta Bratislavy

22. 9. 2023Artalk Info

Menna Agha, Brady Burroughs a kol., Alžběta Brůhová, Klára Brůhová, Stanislav Biler, Monika Bočková, Helena Huber-Doudová, Petra Hlaváčková, Tomáš Hlaváček, Michaela Janečková, Ziliä Qansurá, Alina Matějová, Šárka Malošíková, Henrieta Moravčíková, Markéta Mráčková, Denisa Nečasová, Martina Pouchlá, Emília Rigová, Barbora Řepková, Nicole Sabella, Spolka, Julischka Stengele, Šárka Svobodová, Barbora Šimonová, Janica Šipulová, Jaroslav Šlauf, WOVEN, Nikola Zahrádková / Oslobodený priestor: starostlivosť - architektúra - feminizmus / Kurátorka: Petra Hlaváčková / Galéria mesta Bratislavy, Bratislava / 21. 9. 2023 - 25. 2. 2024

Otvorenie výstavy Oslobodený priestor: starostlivosť - architektúra - feminizmus

V stredu 20.9. 2023 otvorila Galéria mesta Bratislavy novú výstavu s názvom Oslobodený priestor: starostlivosť - architektúra - feminizmus. Výstavu nájdete v Mirbachovom paláci na druhom poschodí.

Výstava zahŕňa umelecké a umeleckohistorické inštalácie, ktoré otvárajú nasledujúce otázky: Kam miznú ženy architektky? S akými prekážkami sa vo svojej profesii stretávajú? Komu patrí verejný priestor?

Zaoberá sa nerovnosťami v architektonickom pracovnom prostredí a vzdelávaní, rodovými paradoxmi éry štátneho socializmu či sieťovaním žien v architektúre.

“​​Výstava nastoluje otázku Ako môže architektúra prispieť k spravodlivejšiemu usporiadaniu sveta?” uviedla Katarína Trnovská, riaditeľka Galérie mesta Bratislavy na slávnostnom otvorení. “Autorky koncepcie výstavy uvažujú o architektúre ako o nástroji spoločenských premien, pričom to pre ne predstavuje feministická prax v architektúre.

Verím, že pre mnohých z vás ide o tému známu, prípadne sa jej dotýkate denne vo svojej odbornej praxi. Z pozície verejnej mestskej inštitúcie však považujeme za dôležité prezentovať pozitívne príklady aj širším a rozmanitým publikám,” dodáva Katarína Trnovská.

Čo všetko je starostlivosť a ako súvisí s architektúrou?

Ústredným motívom výstavy je bezpečný priestor na stretnutia a zdieľanie, a tiež starostlivosť ako každodenná činnosť, ktorou smerujeme k sebe, druhým a našej planéte.

Starostlivosť autorky koncepcie výstavy predstavujú v rôznych kontextoch: “Starostlivosť je niečo, čo ženy dlhodobo drží v úzadí. Je jedným z dôvodov prečo majú problémy sa uplatniť v architektonickej profesii,” vysvetľuje kurátorka Petra Hlaváčková. “Na ženy je naložená všetka starostlivosť. Všetka starostlivosť, ktorá vôbec existuje. Ide o vytvorený  spoločenský konštrukt, ktorý prezentujeme ako biologickú dannosť žien,” dodáva.

Starostlivosť ako spoločensky zdieľaná zodpovednosť

“Chceme starostlivosť pretransformovať a premýšľať o nej ako o spoločensky zdieľanej zodpovednosti, ktorá sa týka všetkých, alebo by sa mala týkať všetkých,” dodáva Petra Hlaváčková.

Výstava v Mirbachovom paláci potrvá do 25. 2. 2023.

Najbližší program k výstave:

Nedeľa 29.10.2023 15.00

Na skok do výstavy: Oslobodený priestor: starostlivosť - architektúra - feminizmus

Na skok do výstavy je krátky formát sprievodných podujatí pre verejnosť k aktuálnym výstavám a expozíciám s lektorom alebo lektorkou. Príďte stráviť nedeľné popoludnie do galérie.

Autori*ky:

Menna Agha (EG/CA), Brady Burroughs a kol. (SE), Alžběta Brůhová (Platforma Architektky, CZ), Klára Brůhová (CZ), Stanislav Biler (CZ), Monika Bočková (SK), Helena Huber-Doudová (DE/CZ), Petra Hlaváčková (CZ), Tomáš Hlaváček (CZ), Michaela Janečková (CZ), Ziliä Qansurá (Bashqortostan/AT), Alina Matějová (CZ), Šárka Malošíková (CZ), Henrieta Moravčíková (SK), Markéta Mráčková (COSA, CZ), Denisa Nečasová (CZ), Martina Pouchlá (CZ), Emília Rigová (SK), Barbora Řepková (CZ), Nicole Sabella (DE/AT/CZ), Spolka (SK), Julischka Stengele (DE/AT), Šárka Svobodová (4AM Fórum pro architekturu a média, CZ), Barbora Šimonová (COSA, CZ), Janica Šipulová (Consequence Forma, CZ), Jaroslav Šlauf (JAUF, CZ), WOVEN (SK), Nikola Zahrádková (CZ)

Kurátorka: Petra Hlaváčková

Kurátorka umeleckých intervencií: Nicole Sabella

Architektúra výstavy: Jana Šipulová (Consequence Forma Architects), WOVEN

Grafický dizajn: Alina Matějová

Odborná spolupráca: Mira Keratová

Jazyková úprava: Miroslava Kuracinová Valová

Preklad: Beata Bradford, Michal Spáda, Miroslava Kuracinová Valová

Produkcia a inštalácia výstavy: Petra Baslíková, Anna Sopková, Jaroslav Beníček, Jozef Chovančák, Róbert Klváček, Pavol Látal

Propagácia: Alexandra Grúňová, Zuzana Novotná, Aurélia Garová, Jana Janotková

Vzdelávacie programy a sprievodné podujatia: Petra Baslíková, Dagmar Beníčková, Vladislav Malast, Petra Maláková

vzdelavanie@gmb.sk

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Trvanie výstavy: 21. 9. 2023 - 25. 2. 2024

Galéria mesta Bratislavy

Mirbachov palác

Františkánske nám. 11

Otvorené denne okrem pondelka od 11.00 do 18.00 h, v stredu od 13.00 do 20.00