Lorem ipsum dolor

TS: Pavlína Fichta Čierna, Daniela Krajčová v Považskej galérii umenia

Pavlína Fichta Čierna, Daniela Krajčová / Spolubytie / Kurátorky: Mira Sikorová-Putišová a Kristína Hermanová / Považská galéria umenia v Žiline / Žilina / 13. 12. 2023 – 6. 4. 2024

Otvorenie výstavy: utorok 12. decembra o 16.00 hod.

Trvanie výstavy: 13. 12. 2023 – 6. 4. 2024

Projekt Spolubytie je špecifickou spoluprácou medzi dvoma vizuálnymi umelkyňami Pavlínou Fichta Čiernou (*1967) a Danielou Krajčovou (*1983), kde podstatou je aj úvaha nad tým, či je možné spoluprácu definovať aj ako proces spolubytia – ako dlhšie či kratšie trvajúcej koexistencie dvoch tvorivých individualít, kde výsledkom primárne nemusí byť iba dielo v zmysle spoločného autorstva.

Obidve autorky vekovo od seba oddeľuje úsek cca 1 a pol generácie, čo však do projektu prináša aj (popri priznanom riziku iného pohľadu z pozície veku a vlastných subjektívnych skúseností) dôležitú črtu dynamiky. No súčasne obe autorky majú svoje skúsenosti s procesmi spolupráce či participácie a s ich rôznymi formami.  Samozrejme, každá svoje individuálne v intencii jej vlastného výtvarného programu, v ktorom pracujú s rôznymi komunitami - najmä tými, ktoré sa nachádzajú mimo bežného mediánu spoločnosti.

Projekt Spolubytie však nie je primárne definovaný ako výsledok spolupráce. Jeho podstatou je skôr úvaha nad koexistenciou, spolužitím či zdieľaním spoločného času a priestoru. Konceptom projektu a výstavy je simulácia spolubytia/spolužitia v bežných či menej obvyklých situáciách. Témou výstavy i jednotlivých diel (v širokej škále médií – videodiela, inštalácie, objekty, tlače no i spoločná performancia autoriek) sú sondy do partnerského vzťahu ako takého (a nie primárne manželského) a pomenovávanie jeho citlivých zón. Výstava je tak transformáciou témy do vizuálnych zobrazení, ktoré sprostredkúvajú konkrétne situácie, ktoré autorky poznajú z vlastnej skúsenosti alebo odpozorovanej situácie.

Diela – viaceré z nich sú spoločným autorstvom, no zároveň výstava prezentuje aj diela, ktoré sa „peripetií“ spolužitia dotýkajú, - sú Čiernej a Krajčovej individuálnymi prácami, no tiež hovoria o tom, do akej miery nastavenie spoločnosti ovplyvňuje vzťah dvoch ľudí, akú má v tomto pozíciu a vplyv výchova, prenášanie vzorcov správania, opakujúce sa rodové stereotypy (napr. „bežný“ vzorec deľby práce v domácnosti na „mužské“ a „ženské“), materské povinnosti a starostlivosť o rodinu a domácnosť. Všetky diela, a predovšetkým tie spoločné, komentujú príčiny vzniku napätia medzi partnermi, ktoré môžu viesť k rozpadu vzťahu, ako napríklad nerovnomerná deľba povinností, stereotypný režim, izolácia, frustrácia, absencia spoločne stráveného času, agresia, obmedzovanie či strata dôvery.

Dôležitým prvkom výstavy je tiež vytvorenie spoločnej inštalácie vo výstavnom priestore, ktorá môže asociovať aj akúsi spoločnú domácnosť, vytvorenú rozličnými výtvarnými postupmi. Patrí medzi na aj recyklácia materiálov z domácnosti, kresba na domáce textílie, ich spájanie do priestorových objektov, využívanie prvkov z domácnosti pre klasické grafické a tlačové postupy. Viaceré diela odkazujú k „ženskej“ práci a starostlivosti o iných cez ručné práce ako šitie, vyšívanie, ale i na nutnosť provizória prostredníctvom iných spájacích metód.

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.