TS: Pavol Tuben v Kultúrno-kreatívnom centre Arta

Pavol Tuben: No Pain, No Gain / kurátorka: Jana Babušiaková / Kultúrno-kreatívne centrum Arta, Piešťany / 16. 9. -  5. 11. 2022

Pavol Tuben: No Pain, No Gain

miesto konania: Kultúrno-kreatívne centrum Arta, Kollárova 2, 921 01 Piešťany 

vernisáž výstavy: 15.09.2022 o 18:00 hod.

trvanie výstavy: 16. 9. -  5. 11. 2022

kurátorka výstavy: Jana Babušiaková

„The ball is round, the game is long.“

Björn Borg, švédsky profesionálny tenista

Samostatná výstava Pavla Trubena sa dotýka témy duševného zdravia a pracovného tlaku, ktorá sa dnes čoraz častejšie dostáva do verejného diskurzu. Špecificky pritom čerpá najmä z osobného pohľadu človeka, pôsobiaceho v kultúre a v kreatívnom priemysle. Výstava je tak doteraz zrejme jeho najosobnejším projektom, a reflektuje jeho skúsenosť so syndrómom vyhorenia, ktorý býva spájaný skôr s pomáhajúcimi profesiami. Umenie je totiž často vnímané ako voľná, slobodná činnosť. Kto sa do neho však hlbšie profesne ponorí, čoskoro zistí, že je to ťažká hra, v ktorej neraz musíme sledovať, že naši protihráči sú rýchlejší, silnejší, schopnejší. Musíme sa vyrovnávať s našimi neúspechmi a ambíciami v oblasti, v ktorej je stupienok víťazov veľmi úzky a dosiahnu naň často len jedinci so špecifickým talentom a schopnosťami.

Aj z tohto dôvodu siaha Truben po paralele s tenisom, čo je vysoko individuálny, konkurenčný šport, v ktorom každý jedinec zápolí sám a podobne ako v umení sa každý stáva svojou vlastnou značkou. Tlak na výkon je enormný a mnohé z tenisových hviezd v posledných rokoch otvorene prehovorili o depresiách a vyhorení. Svet tenisu sa v jeho prácach odráža v náčiní aj pôdoryse ihriska, ktoré pretvára a kombinuje s povrazmi či klincami za účelom demonštrácie neúnosného tlaku, zahltenosti a  následnej straty zaužívaného fungovania v profesnom živote. Pozýva diváka k spoluúčasti na akejsi duševnej ceste  uzdravenia od vzniku problému cez jeho uvedomenie po akési terapeutické rozbitie starých vzorcov a ich následné nové zostavenie vrátane redefinovania vlastnej definície úspechu. Po celý čas však nezabúda na prostý fakt ľudskej krehkosti, fyzickej i psychickej. Stojí v ostrom kontraste proti často deklarovanému pocitu supermanstva, ktorý v nás vyvoláva dojem, že môžeme byť neopotrebovateľou donekonečna skáčucou tenisovou loptičkou.