TS: Peaks, Pics and Other Inconsistencies v Liptovskej galérii Petra Michala Bohúňa

12. 10. 2021Artalk Infoservis

Janko Alexy, András Cséfalvay, Jan Dziaczkowski, Ľudovít Fulla, Mark Fridvalszki, Władysław Hasior, Adrien Missika, Alex Mlynárčik, Norman Leto, Štefan Papčo, Sara Piotrowska, Filip Rybkowski, Adam Rzepecki, Maciej Szczęśniak, Mieczysław Szczuka, Andrzej Wróblewski, Jakub Woynarowski, Alicja Żebrowska / Peaks, Pics and Other Inconsistencies / Kurátor: Łukasz Białkowski / Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši / 29. 9. – 27. 11. 2021

Názov výstavy: Peaks, Pics and Other Inconsistencies

Miesto: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši

Kurátor: Łukasz Białkowski

Trvanie výstavy: 29. 9. – 27. 11. 2021

Vystavujúci umelci: Janko Alexy, András Cséfalvay, Jan Dziaczkowski, Ľudovít Fulla, Mark Fridvalszki, Władysław Hasior, Adrien Missika, Alex Mlynárčik, Norman Leto, Štefan Papčo, Sara Piotrowska, Filip Rybkowski, Adam Rzepecki, Maciej Szczęśniak, Mieczysław Szczuka, Andrzej Wróblewski, Jakub Woynarowski, Alicja Żebrowska

Hlavnou myšlienkou, ktorú výstava Peaks, Pics and Other Inconsistencies prináša, je, že prístup poľských umelcov k horám sa viditeľne líši od prístupu, ktorý vyvoláva u Slovákov, aj keď umelci oboch národov odkazujú na rovnaký fyzický priestor a krajinu.

Na mentálnej mape Poliakov sa hory stali všetkým, len nie miestom pre bežný život, prácu alebo poľnohospodárstvo. Zdá sa, že je to vcelku opak prítomnosti hôr v slovenskom umení a sociálnej imaginácii. V slovenskej perspektíve sa hory javia ako priestor pre opakujúce sa každodenné činnosti. Zdá sa, že pokušenie urobiť z nich vznešený predmet kontemplácie je prirodzene umiernené. Napríklad obrazy Ľudovíta Fullu s výjavmi slovenského folklóru vyjadrujú pokoj a radosť z každodenných rutín – vidíme ľudí pracovať a využívať prostredie, namiesto toho, aby s týmto prostredím zvádzali súboj. Tento prístup je prítomný aj v súčasnom umení. Keď sa pozrieme na diela Alexa Mlynárčika, ukazuje sa, že vidí hory ako miesto pre svadobnú hostinu (Evina svadba), radostné výlety (Dni radosti) alebo lyžiarske súťaže (Festival snehu). Aj krátky pohľad na diela Štefana Papča odhaľuje prekvapivo pokojný a analytický pohľad na hory v porovnaní s romantickým a pohnutým prístupom poľských výtvarníkov. Ak vezmeme do úvahy, že slovenské územie je väčšinou hornaté, tušenie skúmané na výstave Peaks, Pics and Other Inconsistencies sa stáva čoraz presnejším.

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, priestor obklopený horami, môže byť ideálnou platformou pozrieť sa na dôležitosť a význam hôr ako na súčasť národnej alebo sociálnej imaginácie. Spájame diela, ktoré rozpracúvajú motív hôr a porovnávame výtvarné prístupy, skryté predpoklady a predsudky. Porovnávame napríklad Władysława Hasiora s Alexom Mlynárčikom. Obaja patrili k vlne povojnových avantgardných hnutí v stredovýchodnej Európe, obaja žili ako mladí v mestách obklopených horami a obaja ako etablovaní umelci vo svojom umení odkazujú na hory. Ak však ten prvý považoval hory za miesto, kde prírodné živly ukázali svoju silu, ten druhý bol viac-menej zameraný na športové aktivity alebo svadobné obrady.

Aby sa predišlo pocitu konfrontácie a umenia z Poľska a Slovenska bolo zaradené do širšieho kontextu, pridávame niektoré uhly pohľadu „zvonka“. Na výstavu sme preto zaradili aj diela umelcov z Maďarska a Francúzska. Každopádne, aj keď sa tu uvedené predpoklady môžu ukázať ako nepravdivé alebo nekonzistentné, stále ostáva skvelá príležitosť na medzinárodné stretnutie.

Łukasz Białkowski

Výstava sa koná pod záštitou veľvyslanca Poľskej republiky na Slovensku, p. Krzysztofa Strzałku. Z verejných zdrojov ju podporil Fond na podporu umenia.