TS: Periférne videnie

10. 12. 2020Artalk Infoservis

Lucia Horvátová, David Jávorský, Michaela Šuranská, Vlad Yurashko, Roman Ďurček (doktorandi), Peter Decheť, Barbora Durajová, Nikola Černá, Tatiana Jakubove, Martin Kačmarek, Kateřina Kocourková, Veronika Kršteníková, Michael Luzsicza, Katarína Magdiaková, Magdaléna Masárová, Peter Mičák, Michaela Murínová, Tatiana Ondziková, Kristína Pechová, Monika Ručková, Miroslav Sandanus, Ema Stasová, Natália Šimonová, Šimon Tóth, Kristína Vaceková, Kristína Zahorová / Periférne videnie / Kurátorka: Ivana Moncoľová / Pistoriho palác / Bratislava / 11. 12. 2020 – 31. 1. 2021

Periférne videnie

Výstava študentov, doktorandov a absolventov

Katedry maľby Fakulty výtvarných umení, Akadémie umení v Banskej Bystrici

Sprístupnenie výstavy: 11. december 2020 – 31. január 2021

Výstava s názvom Periférne videnie predstavuje výber z diel študentov/iek, doktorandov/iek a absolventov/iek Katedry maľby Akadémie umení v Banskej Bystrici. Názov odkazuje na perifériu ako na miesto hodné povšimnutia. Výstava si kladie za cieľ predstaviť absolventov/doktorandov a študentov Katedry maľby. Selekcia diel sa zameriava aj na vyzreté bakalárske a magisterské práce, ktoré bude môcť verejnosť vidieť po prvýkrát.

Táto škola si prešla problematickým zrodom a je najmladšou vysokou školou akademického druhu s umeleckým vzdelávaním na Slovensku. Pedagógovia katedry maľby, vedúci ateliérov (doc. Mgr. art. Ján Triaška, ArtD. – vedúci Katedry maľby, doc. Štefan Balázs, ArtD., akad.mal., prof. Ľudovít Hološka, akad. mal., Mgr. art. Rastislav Podoba, ArtD. – vedúci ateliérov) s podporu kurátorky I. Moncoľovej ponúkajú galerijný princíp samotnej selekcie diel, ako aj prezentácie výstavy. Výstava je zameraná primárne na médium maľby, stále viac expandujúceho do priestoru, predstavuje talentované osobnosti s reflexiou celospoločenských ako aj osobných tém, vyjadrených v médiu klasickej maľby, experimetovania s papierom a pigmentami, inštaláciou.

Vystavujúci / Artists: Lucia Horvátová, David Jávorský, Michaela Šuranská, Vlad Yurashko, Roman Ďurček (doktorandi), Peter Decheť, Barbora Durajová, Nikola Černá, Tatiana Jakubove, Martin Kačmarek, Kateřina Kocourková, Veronika Kršteníková, Michael Luzsicza, Katarína Magdiaková, Magdaléna Masárová, Peter Mičák, Michaela Murínová, Tatiana Ondziková, Kristína Pechová, Monika Ručková, Miroslav Sandanus, Ema Stasová, Natália Šimonová, Šimon Tóth, Kristína Vaceková, Kristína Zahorová

Kurátorka: Ivana Moncoľová

Odborní garanti: Ján Triaška, Ivana Moncoľová

Výstavu podporili: Fond na podporu umenia, Bratislavský samosprávny kraj,  Moncolova Editions

Staromestské centrum kultúry a vzdelávania Pistoriho palác, Štefánikova ul. 25, Bratislava

Otvorené: Ut – Pi 12:00 – 19:00, So – Ne 15:00 – 19:00

(výstava bude počas Vianočných sviatkov zatvorená od 23.12.2020 do 4.1.2021 vrátane)