TS: Podoby Slobody

Blažej Baláž, József Bartha, Julia Dorobińska, Roland Farkas, Jana Farmanová, Ferenc Gróf, Zlatan Hadžifejzović, Martina Chudá, Lena Jakubčáková, Peter Kalmus, Johana Kasalická, Lucie Khahoutian, Monika & Bohuš Kubinskí, Stano Masár, Miroir Noir (Miloš Kopták & Rai Escalé), Mózes Márton Murányi, Bahia Shehab, Rudolf Sikora, Patrik Ševčík, Jakub Šimčik , TanzLaboratorium , Olja Triaška Stefanović , Ján Triaška, Miro Trubač, Ginta Tinte Vasermane / Podoby Slobody / Kurátor: Omar Mirza / Reprezentačné sály Nitrianskej galérie a verejné priestory na Svätoplukovom námestí / Nitrianska Galéria / Nitra / 13. 9. – 24. 11. 2019

PODOBY SLOBODY

 

Umelci: Blažej Baláž (SK), József Bartha (RO), Julia Dorobińska (PL), Roland Farkas (SK/HU), Jana Farmanová (SK), Ferenc Gróf (HU), Zlatan Hadžifejzović (BA), Martina Chudá (SK), Lena Jakubčáková (SK), Peter Kalmus (SK), Johana Kasalická (CZ), Lucie Khahoutian (AM), Monika & Bohuš Kubinskí (SK), Stano Masár (SK), Miroir Noir (Miloš Kopták & Rai Escalé, SK/ES), Mózes Márton Murányi (HU), Bahia Shehab (LB/EG), Rudolf Sikora (SK), Patrik Ševčík (SK), Jakub Šimčik (CZ/DE/SE), TanzLaboratorium (UA), Olja Triaška Stefanović (RS), Ján Triaška (SK), Miro Trubač (SK), Ginta Tinte Vasermane (LV)

Kurátor: Omar Mirza (SK/LB)

Vernisáž: 12. septembra 2019 o 18.30 hod. v Nitrianskej galérii

Finisáž: 21. novembra 2019 o 17.00 hod. v Nitrianskej galérii

Trvanie výstavy: 13. 9. – 24. 11. 2019

Miesto: Reprezentačné sály Nitrianskej galérie a verejné priestory na Svätoplukovom námestí

Diela vo verejnom priestore: 27. 9. – 1. 10. 2019 (počas Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra)

Medzinárodná výstava súčasného vizuálneho umenia Podoby slobody vznikla v spolupráci Nitrianskej galérie s Asociáciou Divadelná Nitra pri príležitosti 30. výročia nežnej revolúcie, ktorej hlavným prínosom pre našu spoločnosť je sloboda.

Ako môžeme slobodu definovať a pochopiť? Ako ju vnímajú ľudia rôznych národností a spoločenských skupín? Čo pre nás znamená? Treba o ňu bojovať? Akými spôsobmi? Ako sa spoločnosť stavia proti jej zneužívaniu? Aké hranice má sloboda prejavu v čase plnom konšpirácií, hoaxov a fake news? Sloboda sa dnes často podobá skôr na boj o prežitie v džungli než na idealistické predstavy o spolunažívaní v mieri a hojnosti, preto niektorí ľudia s nostalgiou spomínajú na totalitnú zlatú klietku. Aké nebezpečenstvá nám hrozia, ak začneme zabúdať na minulosť a relativizovať neslobodné režimy?

Na základe otvorenej výzvy, do ktorej sa prihlásilo až 180 projektov z celého sveta, sme vybrali diela 25 umelcov a umeleckých skupín z 15 krajín, prevažne z bývalého východného bloku. Krajín, ktoré boli od konca druhej svetovej vojny až do pádu železnej opony v područí Sovietskeho zväzu. Ich obyvatelia si prešli podobnými skúsenosťami: dlhoročným nedemokratickým režimom, euforickým príchodom slobody v revolučnom roku 1989 a následným transformačným obdobím deväťdesiatych rokov, keď si niektorí mysleli, že sloboda stojí nad všetkými zákonmi...

V Reprezentačných sálach Nitrianskej galérie nájdete maľby, grafiky, fotografie, umelecké knihy, objekty, inštalácie a videá. Počas trvania Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra budú vo verejnom priestore na Svätoplukovom námestí v Nitre umelecké inštalácie a diela performatívneho charakteru. Umelci v prezentovaných dielach reagujú na rôzne príbuzné témy: nežnú revolúciu, pád železnej opony, neslobodu totalitných režimov, emigráciu, slobodu slova a tlače. Zaoberajú sa aj politickou, rodinnou, osobnou, náboženskou, sexuálnou, pracovnou či umeleckou slobodou. Návštevníci galérie a festivalu môžu takisto vyjadriť svoj názor a odpovedať si na otázku: Čo pre vás znamená sloboda?

V rámci finisáže sa uskutoční komentovaná prehliadka výstavy, performancie, umelecká prednáška a diskusia s niekoľkými z vystavujúcich autorov o udalostiach novembra 1989 z pohľadu výtvarníkov a ich aktivít počas revolučného diania.