TS: Podvratný striptíz

Peter Barényi, Lucia Čarnecká, Silvia Binda Heiserová, Maud Kotasová, Lucia Kotvanová, Lucia Kupcová, Klára Kusá, Martin Toldy, Lucia Žitnayová / Podvratný striptíz / Kurátorka: Martina Ivičič / Pistoriho palác, Štefánikova 25, Bratislava-Staré Mesto / 4. 6. – 30. 6.

V Pistoriho paláci v Bratislave umelci predvedú Podvratný striptíz

Kolektívna výstava s názvom Podvratný striptíz zoskupuje diela desiatich autoriek a autorov zo SR a ČR, ktorí sa podrobujú dobrovoľnému striptízu v ilúzií súčasnej reality. Ich diela naznačujú rôzne pohľady a prístupy na prítomnosť a existenciu v časopriestore.

Dlhé obdobie posledných mesiacov prežíval každý po svojom a každý sa so situáciou vyrovnával v rámci svojich možností. Absentujúci pocit bezpečia, nestabilita na politickej scéne, hrozby trollov, popieračov, fanatikov, prejavy extrémizmu a hlúposti, nezmyselné zákazy a neustále sa meniace pravidlá, každodenné zmeny. Nevyjadriteľný neporiadok temporality zmenil naše vnímanie časovosti a zároveň v nás narušil zmysel pre koherenciu. Všetky tieto aspekty vygradovali až do akéhosi všeobecného stavu pripomínajúceho hraničnú poruchu osobnosti alebo spoločnosti. V dôsledku týchto činiteľov sa môže zdať realita mnohým z nás pokrivená. Ostal nám len nejasný náznak intuície, že sa nenachádzame v skutočnosti. Naprieč médiami od maľby, cez fotografiu, objekt, priestorovú inštaláciu, performance, súkromnú domácu intervenciu a video sa divák zamýšľa nad svojím vlastným vesmírom, ktorý si sám vytvára.

„Simulácia odstránila princíp pravdy“. (Jean Baudrillard)

Pri výbere diel na výstavu Podvratný striptíz ma zaujímalo, akým spôsobom vnímajú umelci uplynulý rok plný neistoty. Prirovnala by som to k počítačovej simulácií, v ktorej jednotlivec podlieha krutým zákonom počítačovej hry“, hovorí kurátorka výstavy Martina Ivičič.

Počas trvania výstavy sa v Pistoriho paláci uskutoční aj performance SLOVAK ACTOR TRANSLATES ROMANIAN SHOW AND DOESN’T UNDERSTAND SOMETHING, ktoré vytvorila rumunská divadelná režisérka Ioana Păun a slovenský vizuálny umelec Martin Toldy. Herec Miro Noga naživo zosobní prekladateľa performatívnej šou a získa tak schopnosť odovzdať publiku svoju agendu. Akurát to asi nebude také jednoduché, ako predpokladá.