TS: Poézia a performancia v Novej synagóge v Žiline

18. 12. 2017Artalk Infoservis

Poézia a performancia. Východoeurópska perspektíva / umelci: Milan Adamčiak, Pavel Arsenev, Babi Badalov, Bosch+Bosch (Attila Csernik, Slavko Matković, László Szalma), Collective Actions Group, Ľubomír Ďurček, Else Gabriel / Via Lewandowsky, Rimma Gerlovina, Tomislav Gotovac, Group of Six Artists, Bohumila Grögerová / Josef Hiršal, Gino Hahnemann, Václav Havel, Jörg Herold, Semyon Khanin (Orbita), Príbuzenstvo Moho (Zuzana Jasenková, Kristína Országhová, Magdaléna Scheryová), Dávid Koronczi, Katalin Ladik, Yuri Leiderman / Andrey Silvestrov, Vlado Martek, Andrei Monastyrski, Monogramista T.D, Ladislav Novák, Pavel Novotný, NSRD (Hardijs Lediņš, Juris Boiko, Imants Žodžiks), OHO Group (Nuša & Srečo Dragan, Naško Križnar), Boris Ondreička, Orange Alternative, Roman Osminkin, Ewa Partum, Bogdanka Poznanović, Dmitri Prigov, Lev Rubinstein, Nóra Ružičková / Marianna Mlynárčiková, Mladen Stilinović, Gabriele Stötzer, Tamás Szentjóby, Bálint Szombathy, Raša Todosijević, Jaromír Typlt, Jiří Valoch / kurátori: Tomáš Glanc, Daniel Grúň, Sabine Hänsgen / Nová synagóga v Žiline / otvorenie v piatok 22. 12. 2017 o 18.00 / travanie výstavy: 22. 12. 2017 - 10. 3. 2018

Dezider Tóth, Sneh na strome, 1970

Diela, projekty a akcie štyroch desiatok umelcov, básnikov a zoskupení z krajín východnej Európy nájdete od piatka 22. decembra 2017 v zrekonštruovanej Novej synagóge v Žiline. Pod názvom “Poézia & performancia. Východoeurópska perspektíva” sa otvorí nová veľká výstava. Medzi vystavenými umelcami sú autori z neoficiálnej alebo čiastočne tolerovanej scény v bývalých socialistických štátoch, ale aj súčasní umelci. Spoločné majú to, ako spájajú poéziu so živou akciou a spoločenským postojom.

Výstava po prvýkrát na Slovensku súborne predstaví diela viacerých svetoznámych osobností, akými sú ruský básnik a performer Dmitri Prigov, chorvátsky umelec Mladen Stilinović alebo renomovaný český básnik Ladislav Novák. Je jedinečnou príležitosťou vidieť pospolu diela performerov a básnikov ako sú Katalin Ladik, Tomislav Gotovac alebo Andrei Monastyrki. Zo Slovenska je to napríklad Monogramista T.D alebo konceptuálny umelec Ľubomír Ďurček, ktorý od 70. rokov reagoval na schizofréniu doby a spoločenskú manipuláciu slova „pravda“. Výstava výberovo predstavuje dôležitých autorov akčného umenia a experimentálnej poézie, ktorí cielene presahovali hranice umeleckých disciplín. Takýmto je aj Milan Adamčiak, ktorý bol nielen nekonvenčný hudobník a performer, ale aj básnik a výtvarník.  Mladým autorom na výstave je napríklad Dávid Koronczi, ktorý prepája internetový stream obrazov s poéziou recitovanou v štýle hip-hopu.

Niekoľko živých akcií sa udeje aj počas vernisáže 22. decembra o 18.00 - budú to performancie Babi Badalova, Príbuzenstva Moho, Jaromíra Typlta a vystúpenie Ľubomíra Ďurčeka.

“Sú si natoľko vzdialené jazyk politiky, literárny jazyk a jazyk, ktorým sa denne rozprávame? Báseň na ľudskom tele, báseň vo filmových obrazoch, báseň vo zvukovej podobe - to všetko sú spôsoby, akými sa zbližuje poézia s akciou. V druhej polovici 20. storočia mnohí básnici a umelci vytvárali performatívne situácie, väčšinou len pre seba a pre svoje úzke publikum. Zvláštnu pozornosť venovali živému prednesu poézie, výstavám, poetickým akciám, performanciám a happeningom. Praktiky samizdatovej literatúry a jej vzťahu ku konkrétnej a vizuálnej poézii boli už predmetom celého radu predošlých výstav a výskumov. Doposiaľ sa však v tejto súvislosti venovalo málo pozornosti súvislostiam s performanciou“, povedal k motivácii aj obsahu výstavy jeden z kurátorov Daniel Grúň z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ktorý ju pripravil spolu s Tomášom Glancom a Sabine Hänsgen zo Slavisches Seminar Univerzity v Zurichu. Výstavný projekt pre Novú synagógu vychádza z ich dlhodobého výskumu a vznikol vďaka finančnej podpore z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia.

http://www.novasynagoga.sk/poetry-performance/

Poézia a performancia. Východoeurópska perspektíva

výstava v Novej synagóge v Žiline otvorenie v piatok 22. 12. 2017, 18.00

výstava potrvá do 10. 3. 2018, otváracie hodiny: streda - nedeľa 13.00 – 19.00

umelci: Milan Adamčiak, Pavel Arsenev, Babi Badalov, Bosch+Bosch (Attila Csernik, Slavko Matković, László Szalma), Collective Actions Group, Ľubomír Ďurček, Else Gabriel / Via Lewandowsky, Rimma Gerlovina, Tomislav Gotovac, Group of Six Artists, Bohumila Grögerová / Josef Hiršal, Gino Hahnemann, Václav Havel, Jörg Herold, Semyon Khanin (Orbita), Príbuzenstvo Moho (Zuzana Jasenková, Kristína Országhová, Magdaléna Scheryová), Dávid Koronczi, Katalin Ladik, Yuri Leiderman / Andrey Silvestrov, Vlado Martek, Andrei Monastyrski, Monogramista T.D, Ladislav Novák, Pavel Novotný, NSRD (Hardijs Lediņš, Juris Boiko, Imants Žodžiks), OHO Group (Nuša & Srečo Dragan, Naško Križnar), Boris Ondreička, Orange Alternative, Roman Osminkin, Ewa Partum, Bogdanka Poznanović, Dmitri Prigov, Lev Rubinstein, Nóra Ružičková / Marianna Mlynárčiková, Mladen Stilinović, Gabriele Stötzer, Tamás Szentjóby, Bálint Szombathy, Raša Todosijević, Jaromír Typlt, Jiří Valoch

kurátori: Tomáš Glanc, Daniel Grúň, Sabine Hänsgen

v spolupráci s: Dubravka Djurić, Emese Kürti, Claus Löser, Pavel Novotný, Branka Stipančić, Darko Šimčić, Māra Traumane

architektúry výstavy: Matej Gavula

grafický dizajn: studio ONAONAONA