TS: Pravidelná linka

30. 11. 2016Artalk Infoservis

Pravidelná linka 2016 Portugalsko / vystavujúci autori: Dominik Hlinka, Katarína Hudačinová, Oto Hudec, Ján Kostaa, Matúš Lelovský, Tomáš Roubal, Viliam Slaminka / Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 / Vernisáž: 2. 12. 2016

Matúš Lelovský, BANANALITY, keramika, 2016

Je ambiciózny medzinárodný umelecký projekt zameraný na prezentáciu súčasného slovenského umenia v zahraničí. V 2013-2016 v rámci projektu Pravidelná linka Nástupište 1-12  predstavilo v zahraničí 27 slovenských umelcov a svoje diela prezentovali publiku v 11 mestách v 8 krajinách v Európe a USA.  Medzi zahraničnými partnerskými  inštitúciami  sú : Bloc Projects, Veľká Británia; Laundry, USA; Konvent 0, Španielsko; Podium, Nórsko; VerdensKulturCentret, Dánsko; University of Arts and Industrial Design Linz, Rakúsko; Uniwersytet Artystyczny v Poznani, Poľsko a ďalší)

Oto Hudec & António Duarte, Agú di tchuba Lda, objekt, 2016

Hodnotica porota (riaditeľa Nástupišťa 1-12 Mgr.art. Zuzana Novotová Godálová, Júlis Krištof /Nástupište 1-12,  extérni umelci Mgr.art. Martin Derner ArtD, Mgr.art.Oto Hudec ArtD, Mgr.art. Fero Király a kurátor MagPhil Omar Mirza),

vybrali umelcov zastúpených z rôzných médií, ktorí strávili od 10.júna do 26. júna 2016 v kultúrnom centre Oficinas Do Convento v Montemor-O-Novo, kde mali možnosť tvoriť, zúčastniť sa diskusií a prezentácií a vystavovať v miestnej galérii. Výstava prác z rezidencie bola realizovaná v Galeria Municipal de Montemor-O-Novo, vernisážou 22. júna 2016 a výber prác z Portugalska bude odprezentovaný aj pre slovenského diváka od 2.12.2016 do 28.2.2017 v Multimediálnom priestore pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 v Topoľčanoch.

Komplexný projekt si opätovne kladie nasledujúce ciele:

- poskytnúť priestor pre prezentáciu tvorby mladých slovenských umelcov v zahraničí,

- sprostredkovať slovenským umelcom a kultúrnym pracovníkom možnosť zapojiť sa do dynamického dialógu s partnermi v zahraničí,

- sprostredkovať slovenským umelcom možnosť konfrontácie so zahraničným publikom, umelcami, kurátormi a kultúrnymi pracovníkmi.

Viliam Slaminka, Hit The Orange, mixed media, 2016

Vybraní autori v Portugalsku pracovali site specific a rozšíril svoje postupy do nových médií a rôznych nástrojov, ktoré Oficinas Do Convento ponúka. Autori vystúpili z ich konfortnej  zóny pohodlia a získal nové znalosti i  v oblasti, kde nemajú skúsenosti.

Výsledné umelecké diela sú väčšinou site-specific a reagujú na nové prostredie. Unikátna architektúra Portugalska a typické azulejos, každodenný život obyčajných portugalských ľudí, ktorí žijú vo vidieckych oblastiach, divokej prírody - to všetko sa stal zdrojom inšpirácie. Kontakt s mierne odlišnou kultúrou tiež otvoril témy národnosti, multikulturalizmu, rasizmu a prisťahovalectva alebo tenknú hranicu medzi hrou a agresiou.


Projekt Pravidelná linka organizuje Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 s finančnou podporou Fondu na podporu umenia a portugalského partnera Oficinas Do Convento.