TS: Printing, still v Antverpách

Tomáš Klepoch, Rita Koszorús, Matúš Maťátko, Martina Rötlingová, Klára Štefanovičová, Helen Tóth, Pavol Truben, Kateřina Makar Václavková / Printing, still / Kurátorka: Jana Babušiaková / Epreuve d’Artiste, Antverpy / 10. 10. 2022 - 3. 11. 2022

Výstava: Printing, still 

Zúčastnení autorki*ky: Tomáš Klepoch, Rita Koszorús, Matúš Maťátko, Martina Rötlingová, Klára Štefanovičová, Helen Tóth, Pavol Truben, Kateřina Makar Václavková

Kurátorka: Jana Babušiaková

Miesto: Epreuve d’Artiste, Oudekerkstraat 64, 2018 Antverpy

Vernisáž výstavy: nedeľa 9. 10 2022 o 14:00 hod.

Trvanie: od 10. 10. 2022 do 3. 11. 2022 

Názov výstavy, prezentujúcej slovenských autorov a autorky, venujúcich sa tradičným grafickým technikám, odráža v prvom rade nadšenie z tvorby, ale i údiv že sa tak stále deje – v pozitívnom slova zmysle. Oba pocity vychádzajú z výziev, akým táto technika čelí. Hľadá svoju tvár medzi voľným umením, remeslom a dizajnom ale aj voči digitálnym médiám a novým experimentálnym či autorským technikám, ktorých rozšírenie o rôzne formy, materiály alebo performatívnosť môžu na tradičnejšie postupy vrhať svetlo zastaralosti.

Aj preto sme veľmi radi, že môžeme odprezentovať tvorbu ôsmych mladých umelcov*kýň, ktorí tradičné grafické techniky začlenili do svojej tvorby. Mnohí z nich patria medzi „plnokrvných“ grafikov, iní si k nim našli cestu z iných umeleckých odborov alebo po dlhšej profesnej „obchádzke.“ Ich implementácia do komplexných umeleckých programov je dôkazom nielen súčasného trendu prelínania umeleckých žánrov, ale i schopnosti tradičných grafických techník poskytovať relevantnú a osobitú platformu. Pre mnohých totiž nepredstavujú doplnok, ale rozšírenie možností komunikácie. Výber autorov*iek, ohraničený rokmi narodenia 1981 až 1995 pritom predstavuje širokú škálu generačných i autorských prístupov.

Okruh tém pritom osciluje od spoločensko-kritických cez historickú a národnú sebaidentifikáciu až po introspektívne a konceptuálne princípy. Spomínané námety dokážu pomocou tradičných grafických techník rozšíriť o nové možnosti vyjadrenia, alebo naopak prinášajú nové, netradičné postupy, ktorými nanovo definujú a spytujú samotnú podstatu a vlastnosti grafickej práce.    

Výstavu Printing, still z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Výstava Printing, still sa realizuje s podporou Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky.

Výstava sa realizuje v spolupráci s galériou Station v Bratislave.