TS: Prvé múzeum intermédií III

Jana Želibská, Eva Filová, Anetta Mona Chisa a Lucia Tkáčová, Gabika Binderová, Lucia Dovičáková, Emöke Vargová, Dorota Sadovská, Veronika Rónaiová a Ladislav Čarný / Prvé múzeum intermédií III /  kurátorka: Mira Sikorová-Putišová / Považská galéria umenia v Žiline /25. 6. 2021 o 17.00 hod.

Prvé múzeum intermédií III

Nežná sila

otvorenie: 25. júna o 17.00 hod.

miesto: výstavné priestory na prízemí Považskej galérie umenia v Žiline

kurátorka, autorka koncepcie: Mira Sikorová-Putišová

dizajn a architektúra expozície: Marcel Benčík

Projekt expozície Prvé múzeum intermédií v koncepcii kurátorky a riaditeľky Považskej galérie umenia v Žiline Miry Sikorovej-Putišovej prezentuje (v približne v troj až štvorročných intervaloch) vždy nový výber diel zo zbierky intermédií a mediálneho umenia galérie. Idea expozície Prvé múzeum intermédií má svoje východiská vo výstavách realizovaných PGU: Sen o múzeu (1991), Sen o múzeu? (1995), Považská galéria umenia 1976 – 1996 (1996) a IN(TER)MEDIA(S)RES (2006), ktoré podčiarkli dôležitosť intermediálneho a mediálneho diela ako zbierkového predmetu. Posledná z menovaných výstav prezentovala diela z tejto časti zbierky galérie, a zároveň iniciovala ich autorov k participácii na výstave ďalším dielom, ktoré by sa v budúcnosti súčasťou zbierky mohlo stať (k čomu vo viacerých prípadoch neskôr aj došlo). Okrem toho, že prepojila umenie intermédií 90. rokov s nasledovným obdobím, vypovedala aj o jednej zo stratégii získavania týchto diel, ktorá je previazaná s realizáciou výstav.

V treťom pokračovaní projektu expozície Prvé múzeum intermédií III – Nežná sila galéria predstaví diela od umelkýň: Jana Želibská, Eva Filová, Anetta Mona Chisa a Lucia Tkáčová, Gabika Binderová, Lucia Dovičáková, Emöke Vargová, Dorota Sadovská, Veronika Rónaiová a od výtvarníka Ladislava Čarného, ktoré získala do svojej zbierky v rokoch 2010 – 2019.

Koncepcia aktuálnej expozície sa sústreďuje na diela, ktoré reagujú na problematiku rodu (gendru) a príslušné rodové otázky reflektované formami mediálneho umenia a   intermédií po polovici 90. rokov a ťažiskovo z nasledujúcej dekády. Kolekcia sa sústreďuje najmä na diela, ktoré v rôznych stupňoch rodovo podmieneného spôsobu artikulujú telesnosť, tiež aspekt súkromia – v škále od introvertného až po jazyk sfarbený radikálnym spôsobom narácie. Kolekcia, hoci počtom (vzhľadom na priestor expozície) obmedzená, komunikuje pohľady žien výtvarníčok a muža výtvarníka – nielen ako ich (symbolického) protipólu, na delenie rolí pohlaví, problematiku tohto tradičného rámca, jeho prekračovanie, diela sa tiež zaoberajú ženou/umelkyňou a jej pozíciou v sfére výtvarného umenia. Takto – prostredníctvom čiastkových výpovedí bude divákovi ponúknutá (samozrejme s vedomím len čiastkového záberu) referencia o podobách, nuansách, ale hlavne zmenách v diskurzoch postfeminizmu a feminizmu v slovenskom umení po roku 1990.

Expozícia Prvé múzeum intermédií III – Nežná sila sa odvoláva (a tiež je priznaním línie) výstav v Považskej galérii umenia v Žiline , ktoré sa zaoberali feminizmom a postfeminizmom v slovenskom výtvarnom umení po roku 1990 – na výstavu Paradigma žena (1996, kurátorka: K. Rusnáková) a in(time) v roku 2001 (kurátorka: Lucia Gregorová-Stach), pričom viacero  autoriek prezentovaných diel na týchto výstavách vystavovalo (J. Želibská, E. Vargová, A. Mona Chișa a L. Tkáčová, E. Filová). Kontexty diel (napr. kedy boli v PGU vystavené, informácie o ich prezentácii a ich interpretácia) budú spolu prezentované  na príslušnom infotexte v expozícii. Text o expozícii, jej koncepcii, téme – ako výstup z výskumu venovaného problematike rodových otázok v umení bude súčasťou sprievodného katalógu k výstave, ktorý PGU v Žiline vydá do konca roka 2021.