TS: Rastislav Podoba v Pistoriho paláci

Rastislav Podoba / Čas nasýtený vodou / Kurátorka: Ivana Moncoľová / Pistoriho palác, Bratislava / 7. 9. – 1. 10. 2023

Rastislav Podoba: Čas nasýtený vodou

Srdečne pozývame na vernisáž 7. septembra 2023 o 18:00

Výstava: 7. sept – 1. okt 2023

Pistoriho palác, Štefánikova 25, Bratislava

Otváracie hodiny: Utorok – Nedeľa 14:00 – 19:00, vstup voľný

Kurátorka: Ivana Moncoľová

Komentovaná prehliadka: 10. septembra o 17:00 hod. a 29. septembra o 17:00 hod.

Výstava „Rastislav Podoba: Čas nasýtený vodou“ predstavuje tvorbu etablovaného slovenského umelca, maliara za ostatných pät rokov jeho tvorby. Výstava ho predstavuje nielen ako maliara, ale aj ako grafika. Jeho tvorbu charaktertizuje téma prírody, krajiny, kde pomocou analytickej maľby reflektuje materialitu maľby, gesta. Zároveň jeho prírodné témy intenzívne riešia vzťah životného prostredia a lesov, jeho premeny (nielen v dojmoch a impresii), ale komentujú zmeny v masovom lesnom hospodárstve, odlesňovanie celých lesných plôch. R. Podoba to nesleduje len informačne, ale na týždennej báze na miestach činu, odkiaľ pochádza aj jeho priama maliarska inšpirácia. Deštrukcia lesa a ekologické zmeny, ako aj masové manažovanie poľnohospodárstva a zmena rázu krajiny, sú v jeho intenzívnom maliarskom spracovaní súčasťou jeho tém, už viac ako dekádu.

Rastislav Podoba je predovšetkým maliarom, jeho diela sa od počiatku sa vyznačujú veľkoformátovou maľbou na pomedzí abstrakcie a reality. Dôležitá je pre neho práca s farbou, ako aj s jej vrstvením do hmoty. Diela sú zaujímavé svojou vyváženou kompozíciou, veľkoplošnou farebnosťou, ale aj významovými presahmi k súčasnému stavu slovenských lesov a k zmene rázu slovenskej krajiny. Podoba na to využíva vlastné fotografie ako predlohy k malbe, ale stále častejšie aj technicko-výskumné foto záznamy z termografických máp územia, záznamy z meteoradarov, ako aj výskumné simulácie horských prostredí, ktoré mu pomáhajú transformovať prírodu a jej premenu do abstraktnej maľby.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Fond na podporu umenia je hlavným partner projektu.