TS: Richard Aradský v Dome umenia

22. 9. 2023Artalk Info

Richard Aradský / Transcription / Kurátorka: Marianna Brinzová / Dom umenia, Bratislava / 23. 9. – 13. 10. 2023

Richard Aradský – Transcription

Dom umenia, 2. poschodie

Národné osvetové centrum

Nám. SNP 12, Bratislava

Vernisáž: piatok 22. 9. 2023 o 18.00

Trvanie výstavy: 23. 9. – 13. 10. 2023

Finisáž: piatok 13. 10. 2023 o 18.00

Kurátorka: Marianna Brinzová

Otváracie hodiny: PO: 13.00 18.00, UT: zatvorené, ST – NE: 13.00 18.00

Richard Aradský (SK/HU) dlhodobo mapuje prírodný terén Dunajských luhov nachádzajúcich sa medzi starým a novým korytom Dunaja. Opakovane sa vypravuje do krajiny, kde hľadá, skúma a objavuje široké spektrum rôznorodých prírodných materiálov a zvukov. Počas svojich expedícií uskutočňuje terénne nahrávky/field recording, ktoré prostredníctvom zvukových stôp a videí prenáša do priestorov Domu umenia. Nahrávky tvoria akési zvukové kresby prostredia prepisujúce nájdené prírodniny a situácie (nie vždy viditeľné voľným okom), ale i samotný stav krajiny trpiacej znečistením a vysychaním. V ďalšej vrstve je lužný biotop sprítomnený i prostredníctvom priestorovej inštalácie tvorenej rôznymi formami drevených objektov. Tie vznikali v súlade s princípmi nature art, a teda citlivým nachádzaním a dotváraním výsledného tvaru diela v prirodzených formách prírodnín objavených v krajine. Výstava Transcription predstavuje metaforické spojenie medzi galerijným priestorom v centre mesta a pôvodným prostredím prírodnín a zvukov, ktoré autor asociatívne sprostredkováva divákovi, čím nabáda tento jedinečný environment viac reflektovať.

Richard Aradský (1982) je absolventom Pedagogickej fakulty UKF v Nitre. Venuje sa soche, objektu a inštalácii, ktoré vytvára z prírodných materiálov s rešpektom k environmentu a prírode. Je členom nature art zoskupenia IN SITU zastrešujúceho umelcov s maďarsko-slovenskými koreňmi združených okolo sympózia vo Vojke nad Dunajom.

Vznik diel bol podporený formou štipendia z verejných zdrojov Fondu na podporu kultúry národnostných menšín – KULT MINOR.