TS: Rodinné zápletky v The Július Koller Society

Josef Dabernig, Polina Davydenko, Kvet Nguyen, Jiří Valoch, Karel Valoch / Rodinné zápletky / Kurátori/ky: Jana Písaříková, Ondřej Chrobák / The Július Koller Society, Bratislava / 15. 9. 2023 do 27. 10. 2023

Umelectvo: Josef Dabernig, Polina Davydenko, Kvet Nguyen, Jiří Valoch, Karel Valoch

Kurátori/ky: Jana Písaříková, Ondřej Chrobák

Otvorenie výstavy: 14. septembra 2023 od 18:00 do 21:00

Trvanie výstavy: od 15. septembra 2023 do 27. októbra 2023

Július Koller Society, Bratislava

Produkcia: Zlata Borůvková

Technické zabezpečenie: Michal Štrompach

Grafický dizajn: Lubica Segečová

Priestorové riešenie: Matej Gavula

Výstava vznikla v úzkej spolupráci s Moravskou galériou v Brne a čiastočne nadväzuje na výstavu Valoch a Valoch: archeologie a konceptuální umění.

Na výstavu boli takisto zapožičané artefakty z Moravského zemského múzea v Brne.

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

O výstave:

Výstava Rodinné zápletky představuje čtyři autorské projekty, v nichž se rodinná paměť, osobní archivy a rituály konfrontují se vnějším aparátem moci, byrokracie a každodennosti. Vychází z archeologického ohledávání „terénů kolektivní i osobní paměti“.  Dokumenty, záznamy, fotografie, deníkové zápisy, filmové záběry umělecké i byrokratické povahy se zde stávají součástí metaforické a místy syrově děsivé hry významů.

Spojujícím prvkem těchto čtyř odlišných autorských projektů je právě rodina – ne ve smyslu biologické danosti, ale spíše rodina jako křehká síť vztahů, komunit a konstelací. Konfrontují s dějinami, naráží na zlomy historických okamžiků i každodennost, aby nakonec formovaly to, kdo jsme a kým se vědomě i nevědomě stáváme.

Kvet Nguyen se ve své instalaci zabývá vietnamskou komunitou, která do Slovenské republiky přicházela v průběhu 70. let. Konfrontuje anonymizované dokumenty archivu migračního oddělení s archivem učitelky Vietnamského jazyka, v němž často figurují ti stejní lidé, ovšem už nejsou jen pouhými „čísly“.

Rakouský umělec Josef Dabernig si pro své filmy vybírá – dnes rapidně mizející -- lokace nesoucí znaky postsocialistické minulosti. Jeho film Pastry Friday má na výstavě svou slovenskou premiéru. Byl natočen v prostředí cukrárny jednoho českého maloměsta. Jednotliví aktéři (lidé i interiér cukrárny v něm tolik „nehrají“ jako spíše reprezentují znaky a mikrosituace. Současně je to ovšem kolektivní filmařův portrét jeho přátel a rodiny, kterou tvoří představitelé české i zahraniční výtvarné scény.

Polina Davydenko vychází ve svém díle z komunikace se svým bratrem, který se stal; jak sám říká: „Starým vojákem.“ Autorka tak předkládá mnohoznačný záznam jejich sourozeneckého vztahu, do něhož nesmlouvavým způsobem zasáhla válka v Ukrajině. Jak o ní vlastně mluvit se svým bratrem? Jak se o něj nebát? Jak se vzájemně skrze tuto zkušenost války neodcizit?

Posledním, ovšem stěžejním autorem výstavy je legenda českého konceptuálního umění Jiří Valoch. Jeho umělecká díla kurátoři Jana Písaříková a Ondřej Chrobák představují v dialogu s archivem jeho otce Karla Valocha, významného českého archeologa. Je zřejmé, že otec i syn sdíleli stejnou vášeň pro obory, kterým se věnovali, osobní a pracovní roviny jejich životů tak vždy zcela splývaly. Archiv Karla Valocha představuje archeologický výzkum, na němž se v době dětství a dospívání podílel i jeho syn, Jiřího Valoch. Objevným a zcela zásadním momentem této výstavy, je tak skutečnost, že vizualita i každodenní podoba archeologické práce byla tím, co mladého Jiřího Valocha podnítila k tomu, aby se stal umělcem.

Text: Jana Písaříková, Ondřej Chrobák