TS: Roman Bicek v Stredoslovenskej galérii

Roman Bicek / Obst & Muse / Kurátorka: Mira Keratová / Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica / 16. 9. – 3. 12. 2023

Obst & Muse

Stála expozícia Stana Filka v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici. Hydrozoa, časť 6.

Cieľom dlhodobého projektu HYDROZOA, Stála expozícia Stana Filka v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici je vytvárať špecificky poňatú stálu expozíciu diel umelca Stana Filka v Stredoslovenskej galérii, ktorá vlastní rozsiahlu zbierku Filkových diel archívnej a projektovej povahy.

Predkladaný formát nefunguje tradične ako klasicky uzavretá a ukončená trvalá expozícia daného autora resp. zbierky, tj. nie je dlhodobo vystavená v konkrétnej finálnej podobe, ale má premenlivú povahu podľa meniaceho sa programu. Ideou projektu je rozširovať poznanie o Filkovom diele cez zaangažovanie súčasných autorov, ktorí budú nad ním bádať, aktualizovať ho v nových súvislostiach a predstavovať ho verejnosti v nečakaných podobách a novom ideovom rámci.

Aktuálna šiesta výstava je miestošpecifická maliarska a priestorová inštalácia umelca Romana Biceka.

Miesto konania: Pretórium, Námestie Štefana Moysesa 25, Banská Bystrica

Otvorenie: 16. september 2023 o 17:00 / sobota

Kurátorka: Mira Keratová

Umelec: Roman Bicek

Trvanie výstavy: 16. september – 3. december 2023

Srdečne pozývame!