TS: Rozeta vo Východoslovenskej galérii

Peter Abonyi, Milan Adamčiak, Rastislav Biarinec, Marta Bošelová, Róbert Cyprich, Zuzana Hrušková, Richard Kalmár, Vavrinec Kendera, Boris Kudlička, Ján Kudlička, Štefan Papčo, Lucia Papčová, Mira Podmanická, Pavol Rusko, Monika Zmoray / ROZETA – Ružomberský umelecký okruh 1995 – 2022 / Kurátori: Richard Gregor, Dorota Kenderová / Východoslovenská galéria, Košice / 7. 10. 2022 - 8. 1. 2023

ROZETA – Ružomberský umelecký okruh 1995 – 2022

Vernisáž: 6. 10. 2022 o 18:00

Trvanie výstavy: 7. 10. 2022 - 8. 1. 2023

Kurátori: Richard Gregor, Dorota Kenderová

Sieň A, Hlavná 27, Košice

Východoslovenská galéria, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, v spolupráci s Liptovskou galériou Petra Michala Bohúňa, pozýva na vernisáž výstavy ROZETA – Ružomberský umelecký okruh 1995 – 2022, ktorá sa uskutoční 6. 10. 2022 o 18:00 v priestoroch Východoslovenskej galérie na Hlavnej 27 v Košiciach.

Ružomberok v centre diania

Nezanedbateľné množstvo umeleckých spolkov odvždy spájalo miesto ich pôsobenia. V našom prípade ide o Ružomberok, pričom vznik spolku ROZETA datujeme do obdobia, kedy sa umenie postavilo do striktnej opozície voči nacionalistickej politike “mečiarizmu” a otázka spolkov, t.j. potreba kolektívneho posilnenia individuálnych aktivít, bola opäť raz dejinne aktuálna. K zakladajúcim členom patril Milan Adamčiak, Ján Kudlička a ďalší. V 90. rokoch 20. storočia to boli práve takéto iniciatívy, ktoré zabezpečili kontinuitu kvalitného súčasného výtvarného umenia, a to za minimálnej spoločenskej podpory. Politika však nebol jediný dôvod vzniku spolku - vo svojej podstate ním bola najmä prítomnosť silných umeleckých osobností, ktoré sa nechceli vzdať pôsobenia vo svojom regióne a tiež tradícia významných umelcov, ktorí odtiaľto pochádzali.

Fenomén krajiny

V pozadí výberu diel na túto výstavu stojí fenomén krajiny. Tento motív so sebou nesie nevyhnutný ekologický akcent. V dnešnej dobe, ktorej dominuje vojna, energetická kríza, artikulácia hodnôt a etiky, ktorú sme z konzumnej pohodlnosti z nášho zorného uhla vypustili, tomu ani nemôže byť inak. Krehká hranica konštrukcie a deštrukcie, zotrvávanie na istotách umeleckého prejavu i hľadanie poézie na neobvyklých miestach alebo v nezvyčajných činnostiach, to sú len niektoré postrehy, ktoré môžeme vytušiť pri pohľade na tvorbu vystavujúcich.

Medzigeneračný dialóg

Na výstave budú predstavené diela umelcov všetkých generácií a zastúpené budú rôzne médiá od monumentálnych sochárskych objektov, maľby, architektúry až po subtílne konceptuálne diela. Výstavy sa zúčastnia bývalí aj aktuálni členovia umeleckého okruhu a pozvaní hostia.

Výstava, ktorá je reprízou z Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa (Žilinský samosprávny kraj) si kladie za cieľ zvyšovanie povedomia o umení jednotlivých regiónov, o spolupráci medzi galerijnými inštitúciami naprieč Slovenskom a v neposlednom rade aj o presieťovaní umeleckých scén a umelcov. 

Vystavujúci umelci

Peter Abonyi, Milan Adamčiak, Rastislav Biarinec, Marta Bošelová, Róbert Cyprich, Zuzana Hrušková, Richard Kalmár, Vavrinec Kendera, Boris Kudlička, Ján Kudlička, Štefan Papčo, Lucia Papčová, Mira Podmanická, Pavol Rusko, Monika Zmoray

Výstavu zverejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.