Lorem ipsum dolor

TS: SAPERE AUDE v SSGBB

Tereza Antolová, Silvia Balážová, Dávid Bátora, Jana Čepa, Nicol Hochholzerová, Alžbeta Hrnčiarová, Monika Hurajová, Anastasiia Kovalová, Jakub Mlynarčík  // Jędrzej Bieńko, Lubosław Pirjankow, Maja Salamończyk, Katarzyna Sporn, Bartłomiej Wawer // Vivien Antal, Laura Lentovits, Hanna Szabó-Sáfrány, Ádám Szabó, Ödön Szécsi // Viktoria Semi, Mirjana Milovanović, Filip Baloš / SAPERE AUDE / Kurátorka: Ivana Moncoľová / Stredoslovenská galéria / Banská Bystrica / 17. 4. – 30. 6. 2024

Katedra maľby Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici pozýva na výstavu študentov a študentiek zo štyroch európskych univerzít s názvom SAPERE AUDE (Odvážiť sa vedieť).

Vernisáž: 17. apríla 2024 o 17:00
Trvanie výstavy: 17. apríl – 30. jún 2024
Komentované prehliadky pre verejnosť: 23. apríl 2024 a 14. máj 2024 o 17:00 hod.

Kurátorka: Ivana Moncoľová
Námet: Ján Triaška

Výstava predstavuje tvorbu dvadsiatich dvoch študentov a študentiek z Fakulty výtvarných umení v Banskej Bystrici, Katedry maľby Akadémie krásnych umení vo Varšave (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Poľsko), Katedry maľby Maďarskej univerzity výtvarných umení v Budapešti (Magyar Képzőművészeti Egyetem Budapest, Maďarsko), Akadémia umení v Novom Sade (Akademija umentnosti Novi Sad, Srbsko).

Idea a námet spoločnej stredoeurópskej výstavy SAPERE AUDE vznikla počas druhej vlny korony so snahou prepojiť spoluprácu a prezentáciu štyroch európskych univerzít a najmä jej študentov, ktorí v tom čase tvorili doma. Hoci umelecké výtvarné vzdelávanie je založené najmä na individuálnych výstupoch, pre tvorbu jednotlivcov sú kľúčové podnety zo spoločenskej socializácie, vzdelávania, trávenia spoločného času pri tvorbe svojich diel v ateliéroch.
Selekcia diel sa zameriava na sprítomnenie tém umeleckých diel a malieb verejnosti, ktoré si študenti a študentky rešeršujú sami, tí reflektujú témy, ktoré vyplývajú z fantázie, ako aj z vecnosti reálneho života. Cieľom návštev jednotlivých umeleckých ateliérov na umeleckých akadémiách bolo zistiť, ktoré témy sú pre súčasnú generáciu dôležité, ťaživé ako aj pozitívne, a do akej miery sa prekrývajú. Samozrejme, že žijeme v globalizovaných podmienkach, v čase celosvetovej pandémie obrat k digitálnemu prostrediu, a k digitálnej komunikácii medzi pedagógmi a študentami bol obratom od štandardov zaužívaných pri pedagogickom vedení pri praktických predmetoch, od kresby, cez technológiu v maľbe, po sochu a inštaláciu a je do dnešnej doby vytesnenou a neriešenou ruptúrou, ktorá skomplikovala samotné vzdelávanie ako aj socializáciu študentov medzi sebou. Niektorí študenti a študentky nachádzali psychohygienu v návšteve prírody, iní sa zameriavali na pozorovanie predmetov vo svojom okolí detskej izby. Neštandardné a neočakávané situácie obmedzenia pohybu vyústili do skúmania nových tém, ktoré v mnohom verbálne reflektujú psychológovia v poukazovaní na problém éry pandémie korony.

Výstava je rozdelená do niekoľkých okruhov, ktoré reflektujú napríklad prírodu a krajinu v jej ekologických kontextoch, samotu a odlúčenie ako priestoru pre zamyslenie, ako aj nemožnosť socializácie. Či (seba)portrétovanie ako formu úniku, ale aj psychologického spoznávania seba aj iných.

Samotný názov výstavy Sapere Aude (Odvážiť sa vedieť) odkazuje na schopnosť ponárania sa do tém, a artikulovania osobných, ako aj verejných problémov v umení.

Dimidium facti, qui bene coepit, habet, sapere aude, incipe! Je fráza z od poeta Horácia v Epistuale (20 roky pred n.l.), často sa používa v kontexte akademického vzdelávania. Emanuel Kant ju použil ako symbolické označenie veku osvietenstva. V preklade znamená „Polovica práce je za tým, kto dobre začal, maj [tak] odvahu vedieť [a] začni.“

Umelci a umelkyne: Tereza Antolová, Silvia Balážová, Dávid Bátora, Jana Čepa, Nicol Hochholzerová, Alžbeta Hrnčiarová, Monika Hurajová, Anastasiia Kovalová, Jakub Mlynarčík  // Jędrzej Bieńko, Lubosław Pirjankow, Maja Salamończyk, Katarzyna Sporn, Bartłomiej Wawer // Vivien Antal, Laura Lentovits, Hanna Szabó-Sáfrány, Ádám Szabó, Ödön Szécsi // Viktoria Semi, Mirjana Milovanović, Filip Baloš

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ako aj Poľský inštitút na Slovensku.