TS: Simona Gottierová v Galérii FKSE

Simona Gottierová: Caretaker / Galéria FKSE, Budapešť / 24. 5. – 26. 5. 2023

Simona Gottierová: Caretaker

Galéria FKSE, Rottenbiller utca 35., Budapešť

Ovorenie: 23. 5. 2023 o 18:00

Trvanie: 24.5. – 26.5.2023

Performance: Ágnes Grelinger

Grafický dizajn: Luca Petrányi

Produkcia: Anna Serres, Márk Tremmel

 

počúvam

polievam ťa

rozpoľujem

pozorujem

držím

zohrievam

vdychujem

počúvam

polievam ťa

rozpoľujem

 

Do výstavy prinášam objekty, s ktorými som strávila veľa času. Niektoré som zobrala z domu, iné vznikali v ateliéri. Čas strávený s nimi kultivuje moju senzitivitu a empatiu k neživému a živému svetu okolo. Načúvam im, snažím sa porozumieť ich jazyku, vraciam sa k nim znova a znova a oni rastú každým dňom. Moja starostlivosť o ne sa ukazuje ako princíp – za vzťahom k neživej hmote môžeme tušiť starostlivosť o seba, ďalšieho človeka, rastlinu, zviera, krajinu…

Pozadím, z ktorého výstava vzniká je každodennosť môjho a nášho žitého sveta. Sú to objekty, situácie, pocity a priestory, ktoré denne obývame, ktorých sa denne dotýkame (sa nás dotýkajú). Blízke a intímne. Tému starostlivosti som začala rozvíjať počas skúsenosti s pandemickými lockdownami, ale je aj reakciou na posledné roky, ktoré mi prinášajú nové životné úlohy a zodpovednosti – ako napríklad to, že som zrazu dospelou dcérou svojich vekom stále krehkejších rodičov, vnučkou, partnerkou, sestrou, tetou batoľaťa, priateľkou, kolegyňou, freelance umelkyňou, posledne aj majiteľkou záhrady a mnohé ďalšie.

Keď sa zažívam v pozícii tej, ktorá sa o niekoho/niečo stará, zaujíma ma práve iné vnímanie času, ktoré so sebou táto skúsenosť prináša. Čas sa v nej naťahuje, prichádza v kruhoch, niekedy mám pocit akoby zrazu neexistoval, keď sa hodiny a dni zlievajú dokopy. Pokračujúce repetitívne činnosti, ktoré sú spojené s veľkou dávkou vôle a vytrvalosti. Sú dni kedy sa cez ne cítim hlboko doma a kedy ma napĺňajú. V kontakte s inou zraniteľnosťou som si tiež vedomá svojej vlastnej. Na druhej strane si niekedy chýbam – sama sa stratím v tomto cyklickom čase, v potrebe iného. Je to krehká rovnováha, ktorú stále hľadám.

16. 5. 2023 Simona Gottierová

Primárne pracujem s objektom, hoci sa moje výstupy zvyknú rozrásť do multimediálnych inštalácií zahŕňajúcich zvuk, video, performance, text, kresbu. Centrom skúmania je pýtanie sa na možnosti vedomého vnímania v našej každodennosti a zažívania sa práve v kontakte so svetom - hmotou, ktorá je všade okolo. Siaham po materiáloch, ktoré sú premenlivé (mäkké, tekuté, krehké, dočasné…) a tým blízke nám samým. Touto podobnosťou nás lákajú, aby sme sa ich dotkli a porozumeli im intuitívne cez naše telá. Mojou reakciou na súčasné fenomény ako je technologizácia alebo naše odpojenie sa (od seba, telesnosti, vzťahov, okolia) je prinášanie potenciálu pomalosti, sprítomnenia, blízkosti.

https://cargocollective.com/simonagottierova

Výstava je prezentáciou rezidencie v FKSE (apríl a máj 2023, Budapešť), ktorá bola podporená štipendiom Visegrad fund. Je tie medzičasom Simoninho prebiehajúceho  projektu Caretaker, ktorého prvá časť bola prezentovaná v septembri 2022 v Stredoslovenskej galérii (Ako na umenie 4…). Projekt bude vrcholiť v septembri 2023 výstavou v Galérii Kolomana Sokola.