TS: Slávnostné otvorenie Galérie Jozefa Kollára

Slávnostné otvorenie Galérie Jozefa Kollára / Galéria Jozefa Kollára, Banská Štiavnica / 2. 6. 2023

Srdečne pozývame na Grand Opening – Slávnostné otvorenie Galérie Jozefa Kollára, ktoré sa uskutoční v piatok 2. 6. o 18:00. Galéria Jozefa Kollára po takmer trojmesačnej prestávke opäť otvára svoje brány. Po požiari v Banskej Štiavnici boli priestory galérie sčasti zavodnené, následky so sebou priniesol i prach a dym. Bolo potrebné ich očistiť a pripraviť tak, aby boli opäť dôstojným miestom pre prezentáciu starého i súčasného umenia. Odo dňa požiaru sme sa preto venovali čisteniu galérie, maľovaniu, upratovaniu a potrebnej údržbe na znovuobnovenie jej základnej prevádzky.

Kvôli hrozbe rozšírenia požiaru sme boli nútení evakuovať celú umeleckú zbierku (vyše 4800 zbierkových predmetov) ), s čím nám ochotne pomohlo okolo 200 dobrovoľníkov. Diela sme dočasne umiestnili na Starom zámku, pričom s tými najväčšími a najvzácnejšími nám pomohla Slovenská národná galéria uschovaním na Zvolenskom zámku. Keďže diela sa evakuovali náhle, bez ochranných prostriedkov, viaceré z nich sa žiaľ poškodili. Pomocnú ruku nám podalo Múzeum krásnych umení v Budapešti, ktoré k nám na týždeň vyslalo tím konzervátorov. S reštaurovaním poškodených zbierkových predmetov nám ponúklo pomoc Slovenské národné múzeum v Bojniciach a v Levoči. Ďakujeme všetkým za pomoc, veľmi si to vážime!

Po troch mesiacoch intenzívnych prác sa nám konečne podarilo pripraviť galériu na jej opätovné otvorenie pre verejnosť. V piatok 2. júna otvárame budovu s tromi podlažiami plnými umenia.

Počas Grand Openingu otvoríme reinštalácie stálych expozícií: Poklady starého umenia a Jozef Kollár: Vivat Vitae. Rozhodli sme sa pozmeniť ich podobu, ktorá v galérii pretrvávala už od čias ich vzniku v 80-tych rokoch. Našim zámerom je prezentovať staré umenie a diela Jozefa Kollára vo forme zodpovedajúcej požiadavkám súčasnosti. Ide však pritom len o dočasnú reinštaláciu. Výraznejšia, celková zmena koncepcie stálych expozícií vrátane mobiliáru a interiéru, bude, dúfame, realizovaná v nasledujúcich dvoch rokoch.

Okrem stálych expozícií galéria pripravila štyri nové, dočasné výstavy súčasného umenia.

Marek Kvetan vo Veľkej sále GaJK uvedie svoju autorskú výstavu s názvom Petrus, kurátorom výstavy je Noro Lacko. Výstavu tvoria dva samostatné celky – CornerstoneData Storage 20.21. Projekt Cornerstone (Základný kameň) tvorí šesť uniformne čiernych „kameňov“ ako šesť svedkov našej minulosti či výziev globálnej prítomnosti. Autor v ňom kombinuje sochu, inštalačné postupy a zvukovú stopu. Projekt Data storage 20.21 je súčasťou dlhodobej autorovej stratégie redefinovania všeobecne známych významov a pravidiel. Inštaláciu tvoria sadrové odliatky odpadových obalových materiálov, ktoré prešli počas lockdownového obdobia autorovou domácnosťou.

Vo vstupných priestoroch galérie návštevníkov privíta výstava Hada, monumentálna inštalácia z recyklovaného textilu, od dvojice českých umelkýň Barbory FarstrovejJohany Pošovej.

V priestoroch Štôlne otvoríme výstavu s environmentálnym posolstvom autorky Zuzany Bakovej pod názvom Odtiene červenej. Predstaví v nej dva svoje projekty: Tekutá tehla, keramické objekty vytvárané z hliny pochádzajúcej z magnezitovej haldy v Jelšave, a Bon apetit, kritickú reflexiu konzumu mäsa.

Silvia Balážová vo svojich prácach zo série Pod snehom rastie tráva aj na kameňoch mapuje rôzne prvky krajiny, pracuje s autorskou technikou s riasovým pigmentom a plátnom na rozhraní grafiky a tvorí koláže prepájaním a vrstvením otlačkov z rôznych miest. Výstavu uvedieme v priestore START UP.

Tragická udalosť požiaru priniesla so sebou okrem iného aj výzvu hľadať spôsoby ako si ju pripomínať. V Galérii Jozefa Kollára, ktorá je súčasťou Slovenského banského múzea, sme preto pripravili novú dlhodobú výstavu zachránených minerálov z Mineralogického múzea, z vyhorenej budovy Berggerichtu. Výstavu Zachránené klenoty pripravila kurátorka Mária Janušová v odbornej spolupráci s Petrom Jancsym, mineralógom SBM.

Oslávte spolu s nami znovuotvorenie Galérie Jozefa Kollára!