TS: Stanislav Piatrik a Ján Viazanička

29. 10. 2019Artalk Infoservis

 Stanislav Piatrik / Ján Viazanička /Zvnútornenie / Krajina stredu 3 / Kurátorka: Zuzana L. Majlingová / Kostol sv. Františka Serafínskeho / Poniky / 3. 11. – 10. 11. 2019 

Stanislav Piatrik / Zvnútornenie

Ján Viazanička / Krajina stredu 3

Názov podujatia: Stanislav Piatrik / Zvnútornenie; Ján Viazanička/ Krajina stredu 3 (verejná prezentácia výstupov z umeleckých pobytov) /

Kostol sv. Františka Serafínskeho, Do Hája 9, Poniky

Usporiadateľ: Periférne centrá, o. z.

Participujúci autori: Stanislav Piatrik, Ján Viazanička

Kurátorka: Zuzana L. Majlingová

Miesto: Kostol sv. Františka Serafínskeho, Do Hája 9, Poniky

Verejná prezentácia: 3. november 2019 o 18.00 h. (nedeľa)

Hudobný sprievod: Tereza Froncová

Trvanie inštalácie: 3. 11. – 10. 11. 2019

Pozývame na verejnú prezentáciu výstupov z umeleckých pobytov dvoch autorov – Stanislava Piatrika a Jána Viazaničku, ktorí v roku 2019 pracovali v kultúrnom centre Škôlka v Dúbravici.

Miesto prezentácie, rímskokatolícky kostol sv. Františka Serafínskeho v Ponikách, sme nevybrali náhodou. Stanislav Piatrik svoj pobyt realizoval v rámci nového formátu "Súčasné umenie v sakrálnom priestore", ktorý sme sa rozhodli od tohto roku rozvíjať. Po pozitívnej reakcii ponického farára Róberta Žilku pre tento náš zámer a ústretovom prístupe bratov kapucínov z miestneho kláštora, padla voľba práve na túto Národnú kultúrnu pamiatku a gotický skvost regiónu. Ján Viazanička s nadšením tiež využil túto možnosť a vytvoril špecifickú fotografickú inštaláciu v priestore kostola.

Kurátorka Zuzana L. Majlingová:

„Autormi dočasnej umeleckej intervencie v interiéri kostola sv. Františka Serafínskeho na Ponikách sú dvaja súčasní autori, fotograf Ján Viazanička a intermediálny umelec Stanislav Piatrik. Vstup oboch autorov do priestoru kostola má neinvazívny charakter a rešpektuje nielen významné kultúrne hodnoty stredovekej architektúry s nástennými maľbami zo začiatku 15. storočia, ale aj primárne funkcie chrámu, ktorými sú predovšetkým bohoslužobná kresťanská prax a rozjímanie.

Zvnútornenie je názov experimentálneho filmu Stanislava Piatrika. Vizuálny obraz filmu je sprevádzaný poetickým, asociatívne komponovaným slovným komentárom, ktorého autorom je Marcel Perecár a doplnený fragmentmi hudby komorného súboru Asynchrónie. Vyznačuje sa meditatívnou, introspektívnou atmosférou, vystavanou na jazyku symbolických obrazov. Rozprávanie filmu je založené na pozorovaní mužskej postavy a jej situovaní v rozhraní sakrálneho a profánneho prostredia, pričom nepateticky pracuje s témami vnútra a vonkajška, svetla a tmy, trvania a zániku.

Ján Viazanička už tri roky systematicky dokumentuje mikroregión Severného Podpoľania, kam okrem Poník, patria aj obce Dúbravica, Ponická Huta, Čerín, Čačín, Hrochoť, Horná a Dolná Mičiná a ďalšie rázovité dedinky. Osobným spoznávaním prostredia a ľudí, ktorí tu žijú sa pokúša zachytiť obraz aktuálne živej a žitej socio – kultúrnej reality stredoslovenskej dediny. Otvorený cyklus dokumentárnych fotografií nazýva Krajina stredu. Výber čiernobielych maloformátových tlačí z tohto fotografického cyklu umiestňuje na čítacie pulty kostolných lavíc. Fotografie sa ocitajú v susedstve modlitebných knižiek a radené v dlhých pásoch vizuálne korešpondujú s kompozičným princípom výstavby obrazu stredovekej nástennej maľby, umiestnenej na stenách kostola.

Obaja autori absolvovali rezidenčné pobyty pre umelcov v kultúrnom centre Škôlka v obci Dúbravica, kde pracovali na prezentovaných umeleckých projektoch, pod záštitou občianskeho zduženia Periférne centrá.“

Stanislav Piatrik (1979, Levice) absolvoval magisterské a doktorandské štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici na Katedre grafiky. Vo voľnej výtvarnej tvorbe sa zaoberá vzťahmi viery v dnešnom svete. Využíva intermediálne postupy súčasného umenia, ako sú video, fotografia, obraz, performancia, alebo inštalácia. Zúčastňuje sa výstav na Slovensku aj v zahraničí. Žije v Bratislave.

Ján Viazanička (1983, Banská Bystrica) absolvoval magisterské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre fotografie a nových médií. Venuje sa konceptuálnej, dokumentárnej a reportážnej fotografii. V roku 2016 získal druhé miesto v súťaži Slovak Press Photo v kategórii Svet umenia a bol nominovaný na Zlaté oko v Czech Press Photo v kategórii Ľudia, o ktorých sa hovorí. Za rok 2017 získal ocenenie Fotograf roka. Pracuje ako stredoškolský učiteľ fotografie a vydal viacero publikácií z rôznych autorských projektov. So svojou rodinou žije v Banskej Belej.

//

Inštalácia bude verejnosti sprístupnená od 3. 11. do 10. 11. 2019 v čase svätej omše (30 min pred a po sv. omši, ktorá sa koná v pondelok o 17:00; v stredu o 07:30; v piatok o 17:00 a v nedeľu o 11:15 hod.) alebo po individuálnom dohovore s farárom Róbertom Žilkom na t.č. 0910 933 899.

Podujatie je súčasťou celoročného projektu Laboratórium súčasnej kultúry na vidieku / 9. sezóna, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Vstup voľný.

Tešíme sa na vašu návštevu!