TS: Subtílnosti

Subtílnosti / Vystavujúci: Peter Barényi, Daniel Dida, Andrej Dúbravský, Žofia Dubová, Viktor Fuček, Marek Holeša, Martin Kochan, Magdaléna Kuchtová, Lenka Lukačovičová, Kristián Németh, Jarmila Sabová, Adam Šakový, Robert Tappert, Ján Valík / Kurátor: Ľuboš Lehocký / DOT. Contemporary Art Gallery, Lazaretská 13, Bratislava / Otvorenie: 5. 4. 2016 / Trvanie výstavy : 5. 4. - 30. 4. 2016

Dnešný svet je podľa mnohých charakteristický nadmernou stimuláciou zmyslov, rýchlosťou, megalomániou či stratou citu pre detaily. Výstava Subtílnosti predstavuje diela štrnástich slovenských autoriek a autorov, ktoré sa svojou povahou z týchto charakteristík vymykajú. Prezentované maľby, kresby, fotografie, inštalácie, video, alebo environment pôsobia veľmi jemne a nevtieravo. Ich významové nuansy presvitajú pod prvotným dojmom jednoduchosti a civilnosti. Dochádza v nich k skĺbeniu subtílnosti výrazu a sily myšlienok, ktoré sa dotýkajú nie len intímnych, ale neraz aj spoločenských tém a fenoménov ako sú migrácia, cirkev, história alebo jazyk. Výstava ukazuje, že aj diela, ktoré sú na prvý pohľad nenápadné, dokážu zarezonovať vo vedomí človeka silnejšie, alebo niesť štrukturovanejší a plnší význam ako iné, zmysly atakujúce diela. Rovnako v bežnom živote i v umení totiž platí, že nie všetko, čo púta pozornosť svojim nablýskaným zovňajškom alebo suverénne extrovertným prejavom, aj keď sa dnes na to často kladie dôraz, je nevyhnutne hodnotné aj „zvnútra“.

Subtílnosti sú zároveň aj nepriamou reakciou na hrubosť prítomnú v politike, spoločenskej diskusii, medziľudských vzťahoch alebo neschopnosť i neochotu vnímať odtienky a chápať aj nevyslovený zmysel hrubého povrchu rozličných výpovedí a javov, s ktorými sa stretávame.

Intermediálny umelec Daniel Dida pripravil špeciálne pre výstavu Subtílnosti sugestívny, ale vo svojej podstate nehmotný environment, respektíve situáciu, ktorá sa opakovane zjavuje a je ju možné zažiť iba na krátku chvíľu. Autor svojou prácou nepriamo reaguje okrem iného aj na  fenomén cenzúry, a to nie len v nedávno medializovanom prípade zrušenia divadelného predstavenia Marianom Kotlebom.

Finalista Ceny Oskára Čepana 2014 Martin Kochan predstavuje v galérii DOT ukážku z fotografickej dokumentácie svojich akčných intervencií vo verejnom priestore, ktorými vytvára, komentuje alebo pretvára objavenú situáciu alebo skutočnosť.

Maliar Adam Šakový, niekoľkonásobný finalista viacerých domácich i zahraničných cien za umenie, vytvoril čiernobiele maľby na fotopapieri a na plátne, ktoré evokujú, respektíve simulujú fotografický obraz. Námetmi autorových diel sú prevažne figurálne motívy jeho blízkych alebo známych.

Intermediálny umelec a pedagóg na VŠVU Peter Barényi vystavuje dvojicu autoportrétnych fotografií, ktoré vytvoril tesne pred a tesne po absolvovaní celonočnej párty. V nepatrných rozdieloch medzi portrétmi je nenápadne zakódovaná skúsenosť známa mnohým z nás.

Kristián Németh, víťaz Essl Art Award 2015 a účastník viacerých významných domácich i zahraničných výstav a prezentácií sa predstaví inštaláciou reflektujúcou znepokojivé otázky vzťahu cirkvi a „jej detí“.

Fotograf Robert Tappert strávil niekoľko týždňov na srbsko-maďarskej hranici, kde zbieral a fotil množstvo odhodených alebo stratených osobných dokumentov. Na výstave prezentuje zväčšeninu nájdenej poškodenej fotky z pasu. Ide o dielo na hranici portrétu, abstrakcie a spoločenského dokumentu.

Magdaléna Kuchtová, absolventka doktorandského štúdia na Katedre intermédií a multimédií v Ateliéri „IN“ Ilony Németh, predstavuje svoje video, na ktorom sa mení dvojica fotografií, kde jedna dokumentuje skutočný nápis na pamätníku „Kto padne v boji za slobodu, nezomiera“ a na druhej je vo photoshope posunutá čiarka - „Kto padne v boji, za slobodu nezomiera“. Nenápadnou zmenou znaku vo vete tu dochádza k zásadnej zmene v jej význame.

Performer a maliar Ján Valík vystavuje sériu subtílnych kresieb a skíc denníkového charakteru.

Maliar Marek Holeša prezentuje dvojicu monochromaticky ladených malieb na syntetickom hodvábe evokujúcich telesný detail, ktoré sa pohybujú na hranici figurálneho fragmentu a abstraktnej kompozície.

Doktorandka na Katedre fotografie a nových médií VŠVU Lenka Lukačovičová vytvorila inštaláciu pozostávajúcu z nájdených fotografických obrazov, ktoré transformovala do podoby, v ktorej je námaha spojená s rozoznaním obrazu analogická so schopnosťou interpretovať minulosť i súčasnosť.

Minuloročný finalista Ceny Oskára Čepana Viktor Fuček predstaví na výstave Subtílnosti maľby na posteľných plachtách. Dôležitými aspektmi jeho prác sú performativita, telesnosť, procesuálnosť alebo kooperácia.

Jarmila Sabová, ktorá sa v galérii DOT predstavila samostatne začiatkom roka 2016 sa na aktuálnej výstave prezentuje doposiaľ nevystavenou kresbou reflektujúcou vlastné materstvo.

Žofia Dubová, študentka v ateliéri Daniela Fischera na VŠVU predstavuje sériu krehkých monochromatických kresieb abstraktných krajín na skle.

Súčasťou výstavy je aj dielo Andreja Dúbravského, jedného z najvýraznejších slovenských maliarov mladšej generácie, ktorý svojou prácou upútal aj v zahraničí. Vystavená bude jeho maľba na netradičnom ručne robenom papieri.

Ľuboš Lehocký