TS: Superhrdinovia v Galérii umelcov Spiša

Andor Borúth, Slavo Durkaj, Jozef Hanula, Jana Huljaková, Martin Imrich, János Istók, Petr Jedlička, Zdeněk Jeřábek, Ladislav Kacvinský, Hugo Klein, Matúš Lányi, Adam Macko, Ladislav Mednyánszky, August Meissl, Eva Moflárová, Viliam Pirchala, Peter Pollág, Richard Roháč, Peter Rónai, Mikuláš Siranko, Juraj Škatulár, Miro Trubač, Heidi Vogel, Vladimíra Weiss / hostia: Aksel Haagensen, Jan Pfeiffer, Magda Tothova / Superhrdinovia / Kurátorka: Katarína Balúnová / Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves / 16. 11. 2022 – 26. 3. 2023

Výstava zo zbierky Galérie umelcov Spiša pod názvom SUPERHRDINOVIA interpretuje témy o hrdinoch v širšom historicko-kultúrnom kontexte

Miesto / kontakt: Galéria umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves

Názov výstavy: Superhrdinovia

Termín výstavy: 16. 11. 2022 – 26. 3. 2023

Vernisáž výstavy: streda, 16. 11. 2022 o 17.00

Kurátorka projektu: Mgr. art. Katarína Balúnová, ArtD. – GUS

Kontakt pre médiá: Mgr. Lucia Benická

24 autorov o zbierky: Andor Borúth, Slavo Durkaj, Jozef Hanula, Jana Huljaková, Martin Imrich, János Istók (HU), Petr Jedlička (CZ), Zdeněk Jeřábek, Ladislav Kacvinský, Hugo Klein (AT), Matúš Lányi, Adam Macko, Ladislav Mednyánszky, August Meissl, Eva Moflárová, Viliam Pirchala, Peter Pollág, Richard Roháč, Peter Rónai, Mikuláš Siranko, Juraj Škatulár, Miro Trubač, Heidi Vogel (DE), Vladimíra Weiss

3 hostia: Aksel Haagensen (EE), Jan Pfeiffer (CZ), Magda Tothova (DE)

Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja uvádza medzinárodný výstavný projekt Superhrdinovia, prezentovaný v rámci dramaturgického cyklu Zbierka v dialógu. Vernisáž výstavy bude prebiehať v stredu, 16. 11. 2022 o 17.00 v rámci projektov k 35. jubileu Galérie umelcov Spiša.

Výstava sa zaoberá témou hrdinu / hrdinky v širšom historicko-kultúrnom kontexte. Selektované diela zo zbierky galérie, od konca 19. storočia po súčasnosť, doplnené o práce troch zahraničných autorov (CZ, EE, DE), mapujú rôzne prístupy k otázke hrdinstva v otvorenom interpretačnom rámci. Reagujú na historické, osobné, ale aj všeľudské idey hrdinstvá, sú zrkadlom súčasnej mediálnej situácie, reflektujú túžbu po moci a sláve, ale aj vzdor, snahu o sociálne zmeny a osobný rast. Výstava je uvedená v rámci dramaturgického cyklu Zbierka v dialógu.

„Postava hrdinu sa v priebehu dejín mení, napriek tomu ostáva tá istá. Hrdinovia sú odvážni a vytrvalí, neboja sa postaviť zlým silám, kráľom, či zavedeným spoločenským poriadkom. Dôležitá je cesta hrdinského archetypu – putovanie zvyčajne zahŕňa symbolickú smrť a znovuzrodenie postavy. Samotné slovo „superman“ mnohí odvodzujú od diela Friedricha Nietzsche (1844 – 1900), Tak vravel Zarathustra, 1883, v ktorom opisuje „Übermensch“, nadčloveka, ktorý sa vyznačuje predovšetkým vôľou k moci stojac mimo tradičného konceptu dobra a zla. „Übermensch“ ukazuje prekonávanie vlastných limitov, hľadanie cesty absolútnej slobody. Komixová postava Supermana, tak ako rad ďalších novodobých hrdinov, je bojovníkom za dobro a spravodlivosť. Bol vytvorený Jerrym Siegelom a Joe Shusterom, synmi židovských imigrantov. Imaginárna postava im pomáhala prekonať odcudzenie a vyrovnať sa s tragédiou, ktorá sa pre Židov začínala odohrávať v Európe. Práve o tom sú superhrdinovia – o túžbe po zmene sveta k lepšiemu, odvahe vziať osud do vlastných rúk, možnostiach človeka prekonávať sám seba.

Výstava je rozdelená do troch celkov: Hrdinovia na výslní, Hrdinovia na rozhraní, Osobní superhrdinovia. Časť Hrdinovia na výslní je prierezom vnímania hrdinu v priebehu vekov, od antických olympijských víťazov po hokejových majstrov sveta, od mužov kariéry po mediálne hviezdy a komixové postavy. Hrdinovia na rozhraní reflektujú ambivalentnú povahu hrdinu, či antihrdinu – kto je pre niekoho hrdinom, môže byť inému nepriateľom. Je to najmä vojnový hrdina, politický revolucionár, alebo ten, kto sa do dejín zapísal negatívne. Kým každá vojna začína zvolaním Za vlasť! a Za slobodu!, realita sa vymyká spod kontroly, „hrdinovia“ sú v skutočnosti len bábkami systému, ktorý sa snaží kúpiť si ich morálne presvedčenie. Diela v sekcii Osobní superhrdinovia reflektujú „neviditeľných“ hrdinov života – sú to často naše mamy, či starí rodičia, ktorí sa neváhajú sebaobetovať pre dobro iných.“