TS: Svety Jindřicha Chalupeckého v Galérii mesta Bratislavy

21. 11. 2022Artalk Infoservis

Andrej Barčík, Eva Bednářová, Julie Béna, Zdeněk Beran, Viera Bombová, Jacob Bornfriend (Jakub Bauernfreund), Vladimír Boudník, Albín Brunovský, Ivan Čujkov, Daniela Danielis a Ľuboš Kotlár, Rudolf Fila, Stano Filko, Mikuláš Galanda, Viera Gergeľová, Eduard Gorochovskij, Mira Haberernová-Trančíková, Anežka Hošková, František Hudeček, František Gross, Dalibor Chatrný, Vladimír Jankilevskij, Jozef Jankovič, Věra Janoušková, Ilja Kabakov, Eva Kmentová, Milan Knížák, Vladimír Kompánek, Alena Kučerová, Richard Loskot, Cyprián Majerník, Václav Magid, Jan Mlčoch, Alex Mlynárčik, Petra Oriešková, Milan Paštéka, Theodor Pištěk, Viktor Pivovarov, Naděžda Plíšková, Vlasta Prachatická, Milan Ressel, František Ronovský, Andrej Rudavský, Zdeněk Rykr, Jan Ságl, Zorka Ságlová, Agnesa Sigetová, Koloman Sokol, Ester Šimerová-Martinčeková, Adriena Šimotová, Eduard Štejnberg, Petr Štembera, Pavol Tóth, Triple Candie (Shelly Bancroft & Peter Nesbett), Jitka Válová, Květa Válová, Jaroslav Vožniak, Jana Želibská / Svety Jindřicha Chalupeckého / Kurátori: Tereza Jindrová, Karina Kottová, Tomáš Pospiszyl / Galéria mesta Bratislavy, Bratislava / 24. 11. 2022 – 19.  3. 2023

Svety Jindřicha Chalupeckého

Galéria mesta Bratislavy 

Mirbachov palác, Františkánske námestie 11, Bratislava

Otvorené denne okrem pondelka od 11.00 do 18.00 h, v stredu od 13.00 do 20.00 h

Trvanie výstavy: 24. 11. 2022 – 19.  3. 2023

Vernisáž:: 23. 11. 2022 o 18:00

Kurátori: Tereza Jindrová, Karina Kottová, Tomáš Pospiszyl 

Vystavujúce umelkyne a umelci: 

Andrej Barčík, Eva Bednářová, Julie Béna, Zdeněk Beran, Viera Bombová, Jacob Bornfriend (Jakub Bauernfreund), Vladimír Boudník, Albín Brunovský, Ivan Čujkov, Daniela Danielis a Ľuboš Kotlár, Rudolf Fila, Stano Filko, Mikuláš Galanda, Viera Gergeľová, Eduard Gorochovskij, Mira Haberernová-Trančíková, Anežka Hošková, František Hudeček, František Gross, Dalibor Chatrný, Vladimír Jankilevskij, Jozef Jankovič, Věra Janoušková, Ilja Kabakov, Eva Kmentová, Milan Knížák, Vladimír Kompánek, Alena Kučerová, Richard Loskot, Cyprián Majerník, Václav Magid, Jan Mlčoch, Alex Mlynárčik, Petra Oriešková, Milan Paštéka, Theodor Pištěk, Viktor Pivovarov, Naděžda Plíšková, Vlasta Prachatická, Milan Ressel, František Ronovský, Andrej Rudavský, Zdeněk Rykr, Jan Ságl, Zorka Ságlová, Agnesa Sigetová, Koloman Sokol, Ester Šimerová-Martinčeková, Adriena Šimotová, Eduard Štejnberg, Petr Štembera, Pavol Tóth, Triple Candie (Shelly Bancroft & Peter Nesbett), Jitka Válová, Květa Válová, Jaroslav Vožniak, Jana Želibská 

Výstava Svety Jindřicha Chalupeckého je pripravená v spoločnej produkcii Galérie mesta Bratislavy a Spoločnosti Jindřicha Chalupeckého, v spolupráci s Galériou hlavného mesta Praha, ktorá projekt prvýkrát uviedla na jar v roku 2022 (16. 3. - 19. 6. 2022). Predstavuje Jindřicha Chalupeckého, výtvarného a literárneho kritika, teoretika, kurátora a esejistu, ktorý je svojím myšlienkovým odkazom stále živou osobnosťou českej a slovenskej kultúry.

Život a dielo Jindřicha Chalupeckého, ktoré sú prezentované prostredníctvom novej výstavy v Galérii mesta Bratislavy v Mirbachovom paláci, majú ambíciu rezonovať v  aktualizovanej a doplnenej podobe o prieniky a vplyvy práce autora v slovenskom prostredí. Zámerom výstavy je poukázať aj na rolu, akú môže teoretik a kurátor v spoločnosti zastávať – so svojou jedinečnou schopnosťou prepájať rozličné osobnosti, miesta i oblasti záujmu. Prostredníctvom línie vlastného premýšľania o svete vytyčoval Chalupecký miesto, ktoré v súčasnom svete zaujíma umenie. Na výstave sa stretávajú diela viac ako šesťdesiatich umelkýň a umelcov niekoľkých generácií: od prác autoriek a autorov českého povojnového umenia až po reflexiu súčasných umelkýň a umelcov. Zámerom projektu nie je vytvoriť Jindřichovi Chalupeckému symbolický pomník, ale cez dialóg historických diel a tvorbu súčasných umelkýň a umelcov, literátov, filozofiek a ďalších osobností reflektovať, čo z jeho myšlienok a aktivít je relevantné pre súčasnosť, a čo nám môže byť nápomocné v umelecky, politicky i ľudsky neľahkých časoch.

Za jeden z najväčších prínosov českého výtvarného kritika Jindřicha Chalupeckého (1910 – 1990) je považovaný jeho podiel na internacionalizácii výtvarného života bývalého Československa. Predovšetkým v 60. a 70. rokoch nadväzoval vzťahy s významnými osobnosťami zahraničného výtvarného diania, bol hýbateľom medzinárodných kultúrnych výmen a neúnavným propagátorom československého umenia za jeho hranicami. Pre pochopenie jeho nazerania na umenie jednotlivých národov i zdôrazňovanú rolu Chalupeckého ako kultúrneho sprostredkovateľa je zaujímavé predstaviť  jeho vzťah k slovenskému umeniu. 

Kurátor Tomáš Pospiszyl približuje vzťah Jindřicha Chalupeckého k slovenskému prostrediu: „Chalupecký sa slovenským autorom venoval už v 40.  rokoch. Slovenské umenie sledoval i v 60. a 70. rokoch. V predvojnovej Prahe sa priatelil s Jakubom Bauernfreundom, v 60.tych  rokoch usporiadal výstavy Jane Želibskej a obsiahly text v 70. rokoch venoval Alexandrovi Mlynárčikovi. Na výstave sú zastúpení takmer všetci slovenskí umelci, ktorých mená nájdeme v jeho textoch. Nemusí ísť len o umelcov známych - Chalupecký sa vo svojich kritických súdoch mnohokrát mýlil.” 

Výstava potrvá v Mirbachovom paláci do 19. marca 2023.

Sprievodný program:

11. 12. / 15:00 / Na skok do výstavy

11. 1. / 14:00 / Lektorský výklad 60+

21. 1. / 15:00 / Popoludnie pre rodiny

26. 2. / 15:00 / Na skok do výstavy

Kurátorky a kurátor: Tereza Jindrová, Karina Kottová, Tomáš Pospiszyl

Grafický dizajn: Anežka Minaříková, Marek Nedelka

Odborná spolupráca: Mira Keratová

Jazyková úprava a preklad do slovenského jazyka: Miroslava Kuracinová Valová

Jazyková úprava a preklad do anglického jazyka: Beata Bradford, Glynis Hull-Rochelle

Architektúra: Rozárka Jiráková, Richard Loskot

Produkcia: Ondřej Houšťava, Jakub Lerch, Anna Sopková

Inštalácia výstavy: aroslav Beníček, Jozef Chovančák, Rozárka Jiráková, Róbert Klváček, Pavol Látal, Richard Loskot, Tomáš Masarovič

Propagácia: Veronika Čechová, Alexandra Grúňová, Anna Jablonowska-Holy, Zuzana Novotná

Vzdelávacie programy a sprievodné podujatia: Petra Baslíková, Dagmar Beníčková, Linda Blahová, Vladislav Malast, Petra Maláková

vzdelavanie@gmb.sk

Organizátori: Galéria mesta Bratislavy a Společnost Jindřicha Chalupeckého

V spolupráci: Galerie hlavního města Prahy,

Partneri: Hlavné mesto SR Bratislava, Ministerstvo kultury České republiky, Státní fond kultury České republiky, GESTOR

Mediálni partneri: Citylife, FlashArt, Artalk, Rádio Devín, inBA, GoOut