Lorem ipsum dolor

TS:  Ťažba v peratickom zásvetí v Galérii Medium

Daniela & Linda Dostálková, Petra Feriancová, Martin Chramosta, Martins Kohout (hosť Filip Mayer), Szabolcs KissPál / Ťažba v peratickom zásvetí / Kurátori: Róbert Repka, Juraj Rattaj / Galéria Medium / Bratislava / 21. 2. 2024 - 31. 3. 2024

Vernisáž: utorok 20.2.2024 o 18:00

Galéria Medium, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava

Pri obrátení perspektívy sa môžeme pozerať na prostredie zoologických záhrad ako na traumatizujúce prostredie nie(len) pre samotné zvieratá, ale aj pre ľudí. Predstavujú jednoznačné hierarchické usporiadanie medzi človekom a jeho okolím a poukazujú na dôsledky dejín lovenia a väznenia zvierat pre rôzne utilitaristické a antropocentrické účely. Asi nejedno návštevníctvo zoo pocítilo nepríjemnú melanchóliu a smútok pri pohľade na väznené šelmy, nehybné exotické cicavce, splašené vtáky a všadeprítomný stres či apatiu.

Výstava sa snaží zmeniť našu perspektívu vnímania neľudských bytostí, ktorá by nám umožnila komunikovať s nimi ako s rovnocennými aktérmi, špekulovať či priznať im legitimitu ktorá by mohla nabúrať či obrátiť kolonialistické a antropocentrické myslenie. S ohľadom na neschopnosť adresovať klimatickú krízu, ktorú autor výstavy Juraj Rattaj vníma ako tzv. hyperobjekt (t.j. entitu, ktorú nemožno úplne uchopiť, pretože existuje čiastočne mimo našich kognitívnych rámcov), výstava sa snaží decentrovať ľudskú samozvanú nadradenosť a hľadá priestor na uvažovanie o medzidruhovom súžití a zdieľaní.

Tento projekt vznikol s finančnou podporou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.