Lorem ipsum dolor

TS: Výzva poslancom NR SR na hlasovanie proti novele zákona o FPU

Kultúrne organizácie zo všetkých regiónov slovenska stoja za Fondom na podporu umenia!

Vážené poslankyne, vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,

so znepokojením sledujeme navrhované úpravy zákona č. 284/2014 o Fonde na podporu umenia. Návrhy prichádzajú bez akejkoľvek odbornej diskusie so samotným FPU a kultúrnou obcou, naopak, s jasným cieľom fond politicky ovládnuť.

Plánované zmeny budú mať za následok znefunkčnenie fondu, oslabenie jeho nezávislosti, transparentnosti a odbornosti. FPU je odborná a verejnoprávna inštitúcia, ktorá má prostredníctvom prerozdeľovania verejných zdrojov zásadný vplyv na fungovanie celého kultúrneho ekosystému na Slovensku. Práve zásluhou fondu sa počas svojej takmer desaťročnej činnosti mohla kultúra na Slovensku udržať, rozvíjať a vytvárať nové kultúrne priestory aj na miestach, kde akákoľvek kultúrna ponuka absentovala. FPU je veľmi pozitívne vnímaný aj v zahraničí a často považovaný za príklad dobrej praxe. To však neznamená, že tu nie je priestor na jeho zlepšovanie. Samotný fond aj kultúrna obec po zmenách dlhodobo volajú, pričom sú otvorení konštruktívnemu dialógu za účelom zmien prínosných pre všetky zainteresované strany. 

Zachovanie odbornosti a nezávislosti FPU, jeho komisií a Rady je kľúčové pre kultúru ako takú, a špeciálne pre kultúrne organizácie v regiónoch po celom Slovensku, pre ktoré sú zdroje z FPU často jedinou formou podpory. Ich prínos na miestnej úrovni je nenahraditeľný, a to nielen čo sa týka rozširovania kultúrnej ponuky, podpory pôvodnej tvorby umelcov a umelkýň, vytvárania priestoru pre zmysluplné, kvalitné trávenie času obyvateľstva, ale zároveň táto diverzita a decentralizácia kultúry napomáha cestovnému ruchu, pracovným príležitostiam a zviditeľňovaniu menších miest. Rovnako zásadným je aspekt rozvíjania občianskej spoločnosti, ktorý napomáha udržiavať demokratické princípy krajiny. 

Množstvo podporených aktivít je zameraných na prepájanie tradičnej kultúry so súčasným umením, ktoré nerozdeľujú, ale spájajú. Vychádzajú z histórie a génia loci miesta v rôznych regiónoch. Udržať tieto rozbehnuté a funkčné aktivity po celom Slovensku je veľmi podstatné pre všetky generácie, aby videli a chápali kontinuitu histórie v kontexte súčasnosti. FPU podporuje všetky sféry a nediskriminuje ani jednu z nich, keďže je preň podstatné zachovanie rozmanitosti v jednotlivých oblastiach od folklóru, neprofesionálneho umenia, cez súčasné vizuálne umenie, hudbu, divadlo, tanec, literatúru po architektúru a dizajn.

Akýkoľvek neodborný, neprediskutovaný a mocensky motivovaný zásah do fungovania fondu môže mať fatálne následky na jeho funkčnosť a následne na už tak veľmi krehké fungovanie kultúrnych organizácií, ktoré by jeho nefunkčnosťou a neodbornosťou čelili likvidácii a zániku.

Touto cestou na vás apelujeme, aby ste hlasovali PROTI navrhovaným úpravám zákona. Zároveň vyzývame na odbornú diskusiu založenú na faktoch a dátach, s priestorom pre dotknutý verejnoprávny fond FPU a kultúrnu obec, na ktorú budú mať zmeny zásadný dopad.

Signatárstvom výzvy sú organizácie pôsobiace v oblasti zriaďovanej a nezriaďovanej kultúry a umenia naprieč všetkými regiónmi Slovenska. K výzve sa môžu pripojiť aj ďalšie organizácie prostredníctvom tohto formulára.

Signatárstvo výzvy:

Akadémia divadelných tvorcov o.z.

Anténa - sieť pre nezávislú kultúru

Asociácia Hudobných Klubov Slovenska

Asociácia spisovateľov Slovenska

Inštitút Slovenskej komory architektov, Bratislava

Klub nezávislých divadiel o.z.

KU.BA - Kultúrna Bratislava

Otvorená Kultúra!

PLAST - Platforma pre súčasný tanec

Slovak Game Developers Association

Spolok Bázis (Bázis Egyesület)

Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR, predsedníctvo

A4 - Asociácia združení pre súčasnú kultúru, Bratislava

Airo Games, Trebišov

Akropola, Kremnica

Ansámbel nepravidelného divadla n.o., Banská Štiavnica

AntiTeatro, Bratislava

Arcade Watch, Bratislava

Archtung/Noc architektúry o.z., Bratislava

Art Cafe, Banská Štiavnica

ARTA, Piešťany

Artalk.sk, Bratislava

Artis Omnis, s.r.o., Žilina

Artyoucaneat.sk, Bratislava

Asociácia Bratislava v pohybe, Bratislava

Asociácia Divadelná Nitra, Nitra

Asociácia súčasného tanca - Nu Dance Fest, Bratislava

Atomic Realm, s.r.o., Bratislava

Atrakt Art – združenie pre aktuálne umenie a kultúru, Bratislava

Banská st a nica Contemporary, Banská Štiavnica

Barmuseum, Martin

Bartoš Studio, Trnava

BAŠTA – kultúrno-komunitné centrum, Bardejov

Bábkové divadlo na Rázcestí, Banská Bystrica

Bábkové divadlo Žilina, Žilina

bees-R, Bratislava

Bitmap Galaxy, Bratislava

Blue Note club, Nové Mesto nad Váhom

BOD.Y občianske združenie, Bratislava

Bombura NKP, Brezno

BRAK, Bratislava

Bratislavské  bábkové  divadlo, Bratislava

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Bratislava

Cassa Game Industry, Košice

Centrum nezávislej kultúry CITADELA, Rimavská Sobota

Centrum pohybu a tanca Labyrint, Žilina

Colloseum, Košice

CyberStorm, Bratislava

Čerstvé Ovocie, n.o., Bratislava

Diera do sveta, Liptovský Mikuláš

Divadlo dNO, Námestovo

Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trnava

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Zvolen

Divadlo Na Peróne, Košice

Divadlo Paradox, Nové Zámky

Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava, Bratislava

Divadlo Petra Mankoveckého, Bratislava

Divadlo Pôtoň, Bátovce

Divadlo SkRAT, Bratislava

Divadlo Štúdio tanca, Banská Bystrica

Divadlo z Pasáže, Banská Bystrica

Divadlo ZkuFraVon, Bratislava

Divadelné centrum, Martin

Design Factory, Bratislava

DKMNT o.z., Banská Belá

Dom umenia Arteska, Detva

Dotyky a spojenia, Martin

Doublequote Studio, Bratislava

Dúhový PRIDE Bratislava, Bratislava

Eleuzína, Banská Štiavnica

emARTA, o.z. Bratislava 

En Vorentoe, Bratislava

eof studios, Bratislava

Fabrika umenia, Partizánske

Fest Anča, Bratislava

Festival AMPLIÓN – Nový kabaret & pouličné umenie, Banská Štiavnica

Festival FRAJ, Rimavská Sobota

Festival Konvergencie, Bratislava

Flaam Festival, Nitra

Flying Fish s.r.o., Bratislava

Fono Labs, Bratislava

FONTIS - občianske združenie, Vráble

Fotoklub, Detva

Galéria mesta Bratislavy, Bratislava

Game Dev Košice, Košice

Geocrush Media, s.r.o., Bardejov

QLF Interactive, Košice

Glosolália, Bratislava

Hang the Eyelids, Bernolákovo 

Hemisféra ľavá o.z., Bratislava

Hidepark, Nitra

Hogo Fogo, Banská Bystrica

HOROVOD o.z., Bratislava

Hviezdne noci, Bytča

chaosmos oz, Bratislava

Charged Monkey SK, Bratislava

Impact Games, Bratislava

Incidental Minds s. r. o., Bratislava

InMusic, Bratislava

innenhof, o.z., Bratislava

Inštitút pre dočasné dejiny umenia, Žilina

Iron Libri, Bánovce nad Bebravou

Jazdec - revue súčasného výtvarného umenia, Žilina

Jeden svet - medzinárodný festival dokumentárnych filmov, Bratislava

Jedným dychom, Bratislava

Kapitál - angažovaný mesačník, Bratislava

Kino Úsmev, Košice

Klub Lúč, Trenčín

Klub Smer 77, Banská Bystrica

Klub Smer 77, Žilina

Kníhkupectvo Artforum v Žiline, Žilina

Komunitné centrum Priestor, Sereď 

Kultúrna platforma Parta, Martin

Kultúrne centrum Modra, Modra

Kultúrno-kreatívne centrum Kláštor, Rožňava

Kultúrno-vzdelávacie centrum Cooltajner, Považská Bystrica

Kultúrny spolok MLOKi, Bratislava

Labanov Ateliér Bratislava - platforma pre pohyb a tanec, Bratislava

Letné Shakespearovské slávnosti - Agentúra JAY production s.r.o., Bratislava

Levočský kreatívny spolok o.z., Levoča

Literárne rezidencie Košice, Košice

Literarnyklub.sk, oz, Bratislava

LiveLoveDance, o.z., Košice

Local Act, Bratislava

Lýceum, Modra

Malý Berlín, Trnava

Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu-Slovenská sekcia, Bratislava

Mestská knižnica v Bratislave, Bratislava

Mestské divadlo Trenčín o.z., Trenčín

Mestské divadlo Žilina, Žilina

MATSUKO, Košice

Mladý pes, oz, Bratislava

Mona Sentimental, OZ, Bratislava

MÚZA TEATRO, Bratislava

n:ear - festival experimentálnej a improvizovanej hudby, Banská Štiavnica

NAD TÝM - Červená Studňa,o.z., Banská Štiavnica

Nadácia - Centrum súčasného umenia, Cena Oskára Čepana, Bratislava

Nadácia Milana Šimečku, Bratislava

Nástupište 1-12, Topoľčany

Nanopike, Košice

Neskorý zber, OZ, Bratislava

Nezávislý ateliér 37, Nitra

NFG klub, Dunajská Streda

Nitrianska galéria, Nitra

Nine Rocks Games, Bratislava

NOMANTINELS, Bratislava

Nová Cvernovka, Bratislava

Nové divadlo s.r.o., Nitra

Odivo, o.z., Banská Bystrica

Ové Pictures,s.r.o., Piešťany

OZ BáPoDi - Bánovské pokútne divadlo, Bánovce nad Bebravou

OZ Bašta Musica, Kremnica

OZ Byť v pohybe/ BinMotion, Bratislava

OZ Divadlo na hojdačke, Žilina

OZ DIVADLO PIKI, Pezinok

OZ Falošný Pohyb, Lučenec

OZ Face, Fintice 

OZ FOLKLÓRNE SRDCE PÚCHOV, Púchov

OZ Harry Teater, Banská Bystrica

OZ Kontur (kontur-art.com), Nové Zámky 

OZ mimoOs, Bratislava

OZ MUSA, Detva

OZ Mŕtva kosť/Festival Končiny, Púchov

OZ Pohyb v Umení, Bratislava

OZ POTVORA, PúchovOZ PPIAC, Myjava 

OZ Rómka Detva, Detva

OZ Slam Poetry SK, Košice

P*AKT Kultúrne centrum, Bratislava

Periférne centrá, Dúbravica

PhotoART Centrum, o. z., Košice

Pink Whale, Bratislava

Port o.z. Košice

Podivný barón, Púchov

Považské múzeum, Žilina 

PRESS B s.r.o., Výčapy-Opatovce

Prešporské divadlo, o.z., Bratislava

Priatelia starého divadla, Nitra

PRIESTOR súčasnej kultúry o.z., Lučenec

PST- Priestor Súčasného Tanca o.z, Košice

PUNKT, Bratislava

Radošinské naivné divadlo, Bratislava

Rare cultural space, Bratislava 

Rembrosoft, Košice

SHARPE festival, Bratislava

SKOK!, Banská Bystrica

Skrzprst, o.z., Bratislava

Slanický ostrov divadla, Oravské Veselé

Slnko records, Bratislava

SPFM Booking, Bratislava

SquareNite, Košice

Stanica Žilina-Záriečie a Nová synagóga, Žilina

Staromestská knižnica, Bratislava

Stromoradie, Prešov

Škola zážitkov Harvart, Rakovo

šUPka, n. o., Kremnica 

T3 - kultúrny prostriedok, Bratislava

Tabačka Kulturfabrik, Košice

tanC o.z., Banská Bystrica

Tanečno o.z., Námestovo

Team Vivat, Bratislava

TOTO! je galéria, Bratislava

T-O-K Tanec /Osobnosť/ Kontext, Bratislava

Trnavské osvetové stredisko, Trnava

Túlavé divadlo o.z., Trnava

TuuT s.r.o., Košice

VLNA o.z., Bratislava

Vlnoplocha, o.z., Banská Štiavnica

Vydavateľstvo Absynt s.r.o., Žilina

Wave ~ centrum nezávislej kultúry, Prešov

YARMAT, o.z. Dolné Orešany

Záhorská galéria J. Mudrocha v Senici, Senica

Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica

Združenie.ooo, Bratislava

Zlaté líšky, o.z., Kremnica

Žilinský literárny festival

Ži:va, o.z., Bánovce nad Bebravou