TS: Unlock

Juraj Toman, Lucia Dovičáková, Adam Šakový, Alena Adamíková, Dorota Sadovská, Boris Sirka, Erik Šille, Jiři David, Robo Bielik, Eva Činčalová a Ján Vasilka / Unlock / kurátor: Anton Čierny / Schemnitz gallery / Banská Štiavnica / 28. 5. – 20. 6. 2021

UNLOCK (výber diel z depozitu Galérie Schemnitz)

kurátor: Anton Čierny

28. 5. – 20. 6. 2021

Výhľad z okna (2017) v diele Juraja Tomana pozostáva zo štyroch obrazov rozdielnych formátov (tri z nich sú zastúpené na výstave), na ktorých je namaľovaný identický pohľad do prázdnej ulice. Ohnisková vzdialenosť šošovky od matice (aparátu) je však na každom maliarskom plátne rozdielna a tak vidíme väčší alebo menší výrez tej istej mestskej krajiny, „realitu“ v rôznom priblížení. Je málo pravdepodobné, že by Toman stál pri okne s maliarskym stojanom a prekresľoval videné na plátno v rozdielnych celkoch a detailoch. Skôr to bolo inak: použil fotoaparát, a predlohou na maľbu sa mu stal digitálny záznam krajiny tak, ako ho zachytilo technické zariadenie.

A kto sa z okna pozerá? ... – akoby sa pred našimi očami odvíjal film, v ktorom sa mieša skutočné s neskutočným, kde nevieme určiť mieru pravdivosti videného, pretože nemôžme naplno zapojiť zmysly. Pozeráme cez sklo (objektívu), cez vrstvu, ktorá nám znemožňuje telesný, fyzický prežitok. Necítime telo, dotyk vetra, vôňu stromov, ale ani ťažký zápach mesta – je to všetko (iba) naša fantázia?

Možno by sa takto nejak dala opísať skúsenosť situácie, ktorú sme prežívali uväznení doma počas kovidovej krízy, keď sa naše životy (ne)nútene vnorili do online priestoru a keď sme do určitej miery prestali rozlišovať „čo je čo“, keďže sme “skutočný” svet videli cez tabulu skla počítača alebo našej izby.

Výstava Unlock – výber diel z depozitu Galérie Schemnitz – je doslovným odomknutím a sprístupnením depozitu niekoľko mesiacov zavretej galérie; ale čo je dôležitejšie, je odomknutím obrazov plnohodnotnej prežitej skúsenosti autorov a autoriek, ich životných pocitov a umeleckej inteligencie. Diela sú zároveň obrazmi spomienok na to ako sme žili, čo bolo pre nás dôležité, na čo sme sa pýtali a ako a čo sme si odpovedali. A akou otázkou alebo odpoveďou je samotná výstava v súčasnosti? To nám povedia diváci.

Predstavujeme vám: Juraja Tomana, Luciu Dovičákovú, Adama Šakového, Alenu Adamíkovú, Dorotu Sadovskú, Borisa Sirku, Erika Šilleho, Jiřiho Davida, Roba Bielika, Evu Činčalovú a Jána Vasilka.