TS: Ursula Mayer

Ursula Mayer: Gonda / Open gallery, Baštova 5, Bratislava / 21. 3. – 8. 4. 2017 

Ursula Mayer je rakúska multimediálna umelkyňa žijúca v Londýne. Vo svojich filmoch sa zaoberá témou rodu či vzťahom ľudskej identity a architektúry. V bratislavskej Open Gallery predstaví film Gonda, za ktorý v roku 2014 získala najprestížnejšie ocenenie za experimentálny film – Derek Jarman Award. Titulnú rolu tu hrá transrodová modelka Valentijn de Hingh s cieľom vytvoriť naratív mimo heteronormatívnej binarity, ktorá je hegemóniou filmového priemyslu. Film bude v Open Gallery nepretržite premietaný v pracovných dňoch od 21. marca do 8. apríla 2017. Vo štvrtok 6. apríla sa o 18:00 bude konať kurátorská prehliadka výstavy s Borisom Ondreičkom.