TS: V Kocke

Svetozár Ábel, Janko Alexy, Andrej Barčík, Július Bartfay, Miloš Alexander Bazovský, Martin Benka, Ladislav Berák, Andika Beráková, Ladislav Berger, Viera Bombová, Anton Cepka, Miroslav Cipár, Marián Čunderlík, Alexander Eckerdt, Rudolf Fila, Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda,  Anna Goliášová-Drobná, Alfonz Groma, Vincent Hložník, František Hodonský, Alexander Ilečko, Jozef Jíra, Tibor Kavecký,  Alojz Klimo, Vladimír Kompánek, Stanislav Koreň, Jozef Kostka, Rudolf Krivoš, Ladislav Kuklík, Milan Laluha, Vojtech Löffler, Rastislav Majdlen, Juraj Meliš, Igor Mosný, Milan Mravec, Ján Mudroch, Milan Paštéka, Klára Pataki, Drahomír Prihel, Andrej Rudavský, Ervín Semian, Ladislav Snopek, Milan Struhárik, Rudolf Svoboda, Ján Šándora, Jaroslava Šicková, Pavol Tóth, Alexander Trizuljak, Marián Velba, Vladimír Vestenický, Imro Weiner-Kráľ, Alexander Vika, Ladislav Zdvíhal, Olbram Zoubek,  Ján Želibský / V Kocke / koncepcia výstavy: Radka Nedomová, Pavol Múdry / Galéria Miloša Alexandra Bazovského / Trenčín / 12. 9. 2019 – 24. 11. 2019

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne na začiatku roka 2019 oslávila svoje päťdesiate výročie od jej vzniku. V priebehu ďalších mesiacov sa preto rozhodla usporiadať niekoľko výstav, ktoré by plnohodnotne odzrkadlili celkové snaženie za uplynulé obdobie. Po aktualizácii stálej expozície a niekoľkých ďalších akciách, ktoré reflektovali kvalitu akvizičnej činnosti, majú dnes návštevníci možnosť navštíviť ďalšiu z výstav, ktorou si galéria pripomína svoje okrúhle jubileum.

Výstava s názovom V KOCKE, ktorá netradičným spôsobom približuje činnosť Galérie Miloša Alexandra Bazovského ako jedinej zbierkotvornej inštitúcie v trenčianskom regióne. Na základe archívnych dokumentov a záznamov sa pokúša predstaviť najvýznamnejšie medzníky, ktoré bezpodmienečne ovplyvnili jej ďalšie smerovanie a vďaka ktorým sa táto galéria zaradila medzi najvýraznejšie inštitúcie takéhoto typu na Slovensku. Podujatie ponúka inovatívny pohľad na jej utváranie a samotné fungovanie v kontexte niekoľkých historických etáp. Od jej založenia a obdobia vrcholného socializmu, cez historický prelom v roku 1989 až po jej novodobú históriu v súčasných priestoroch. Zameriava sa nie len na okolnosti jej vzniku medzi rokmi 1968-69, ale aj na komplikované získavanie vlastných priestorov, na postupné a neľahké budovanie zbierkového fondu, i na najdôležitejšie výstavné projekty. Zmesou archívnych dokumentov, záznamov, ale aj umeleckých diel zo zbierkového fondu rekonštruuje tieto témy a odhaľuje ich hlbšie kontexty. Poukazuje tak okrem iného aj na rôzne paradoxy, s ktorými sa galéria v neľahkom období fungovania musela vysporiadať, pričom vyzdvihuje aj odvahu jej vlastných zamestnancov posúvať hranice vystavovania do nových rovín.

„Výstava ponúka prierez históriou galérie a jej všetkými činnosťami encyklopedickým spôsobom „v kocke“, zároveň však nechce iba informovať o jej histórii,” upozorňuje Radka Nedomová, jedna kurátorskej dvojice. „Neodmysliteľnou súčasťou je totižto i jej komunikačný dizajn, utvárajúci sa v kontexte danej doby.” Premena jednotlivých grafických identít či fotografických záznamov poukazuje na nové zmeny vo vizuálnom svete a svojim spôsobom približuje mladému divákovi to, čo už dnes nemôže zažiť. Súčasťou výstavy je aj unikátny výstavný dizajn, rátajúci s priamou interakciou diváka a tiež množstvo plánovaných sprievodných podujatí, počas ktorých budú hlbšie a jasnejšie objasnené jednotlivé obdobia či projekty.

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne patrí medzi dôležité slovenské inštitúcie výtvarného umenia, ktoré svojou činnosťou napĺňajú poslanie dané jej štatútom a zriaďovacou listinou. Najdôležitejšími úlohami galérie sú výstavná, a s tým súvisiaca publikačná a edukačná činnosť, ale aj budovanie a ochrana zbierkového fondu. V súčasnosti sa v zbierkovom fonde galérie nachádza približne 4900 diel a počas päťdesiatich rokov svojho fungovania pripravila zhruba 1400 výstav. Cieľom tejto výstavy je priblížiť verejnosti dôležitú funkciu Galérie M. A. Bazovského ako významného kultúrneho centra celého kraja, ako aj slovenskej umeleckej obce, zvýšiť povedomie o slovenskom umení a kultúre a záujem širokej verejnosti o súčasné kultúrne dianie na Slovensku.

Koncepcia výstavy:

Radka Nedomová

Pavol Múdry

Dizajn výstavy:

Michal Černo

Viktória Pochlopeňová