TS: Veronika Rónaiová v Galérii 19

Veronika Rónaiová / Transpozícia / Kurátorka: Alena Vrbanová / Galéria 19 / Bratislava / 25. 5. - 30. 6. 2023

Autorka: Veronika RÓNAIOVÁ

Názov výstavy: Transpozícia

Kurátorka: Alena Vrbanová

Miesto: Galéria 19, Lazaretská 19, 811 09 Bratislava

Vernisáž: 25. 5. 2023 o 18.00 hod.

Trvanie: do 30. 6. 2023

Výstava Transpozícia Veroniky Rónaiovej (*1951) predstaví kolekciu nových diel autorky, ktoré vznikali v rokoch 2022 – 2023. Sú vytvorené stratégiou prepisu vlastných starších diel z rokov 1984 – 1989 a niekoľkých novších diel. Používa slobodnú formu vizuálneho jazyka a médií, keď pôvodnú fotorealistickú maľbu a kresbu prepíše v novej situácii – tu a teraz – do maliarskeho jazyka a pritom použije nielen viacero motívov a ich sekvencií, ale aj médií, techník a materiálov.

Proces aktuálnej tvorby vychádza zo zaujatia umelkyne problémom zosúladenia vlastnej individuality s vkladaním obrazov a myšlienok z médiami ovládaného vonkajšieho sveta. Staršie obrazy, ich sekvencie a prepisy, teraz nanovo komunikujú. Rónaiová mení a rozširuje ontologický status a identitu pôvodného diela/diel. Hotové diela alebo ich časti, ktoré si vyberá, sú prepojené zložitými spôsobmi. Pohráva sa pritom s viacnásobným autorstvom svojho diela. Pôvodné diela podrobuje permanentným skúškam identity a významu. Figúry, portréty, autoportréty, interiéry - spravidla ateliér, galéria, domácnosť, zátišia, reprodukcie diel starých majstrov a abstrakcia spolu komunikujú v kumulatívnom hypertextovom vizuálnom príbehu (autorky, jej umenia a fenoménu umenia).

Špecifickým štýlovým prvkom v tvorbe Veroniky Rónaiovej je paralelné použitie viacerých rukopisov, pričom pracuje ako „archivárka“. Chaotická vizuálna podoba jej nových obrazov, zostavených do inštalácií (totum pro parte), vyjadruje skrumáž spomienok, asociácii a vízií. Vďaka novej vizuálnej štruktúre starších diel autorky môžeme nahliadnuť na svet, na seba, na jej tvorbu a povahu umenia z novej perspektívy. Vidíme kontakt toho, čo už bolo utvorené a čo je ešte neutvorené, čo je prítomné a čo skryté. Zabalené obrazy Veroniky Rónaiovej nesú myšlienku odloženia. Sú predmetom archivácie, čakajúc na svoj budúci možný význam.

Alena Vrbanová, kurátorka výstavy