TS: Vienna contemporary

Vienna contemporary / Marx Halle, Karl-Farkas-Gasse 19, A-1030 Viedeň / Stánok: A28 / 21. 9. – 25. 9. 2016

Zorka Ságlová, Bez názvu, 1991 115 x 115 cm, Akryl a olej na plátne, pečiatka, Courtesy Gandy gallery

Gandy gallery si Vám dovoľuje oznámiť, že tento rok sa ako jediná galéria zo Slovenska zúčastní na veľtrhu súčasného umenia Vienna Contemporary. Pri tejto príležitosti predstaví diela troch umelkýň - Orshi Drozdik (HU), Zorky Ságlovej (CZ) a Jany Želibskej (SK) na výstave s názvom East Women Paintings.

Ak existuje niečo pozitívne na režime obmedzujúcom akúkoľvek podobu slobodného prejavu, je to spoločná aktivita a snaha o vymedzenie sa voči nej. Pre umenie to môže znamenať väčší impulz na reakciu k aktuálnej spoločenskej situácii, neakceptovanie nastolených noriem, alebo aj priamy vplyv na smerovanie v umeleckej tvorbe.

Príkladom toho sú vybrané autorky z krajín bývalého východného bloku. Jana Želibská (Slovensko), Orshi Drozdik (Maďarsko) a Zorka Ságlová (Česko) patria v krajinách ich pôsobnosti medzi zásadné osobnosti umeleckého diania od 60tych rokov minulého storočia. Okrem toho spája túto generačne i rodovo príbuznú trojicu aj ich spoločné vymedzenie sa voči tradičnému nazeraniu na ženu a jej postavenie v spoločnosti.

Aj vďaka (nie bežnej) možnosti konfrontácie s umeleckým dianím „na západe“, mohli autorky pružne reagovať na vtedajšie premeny a uchovávať si tak sviežosť a aktuálnosť vo svojej tvorbe.

Prezentované maľby sú práve tak unikátnym odrazom ich dlhoročného vývoja pod vplyvom spoločenských i autorských zmien.

Text: Marek Kuchár