TS: Viktor Fuček v Rozkvet Gallery

Viktor Fuček: Pokus o Posthumánny Portrét / kurátorka: Jana Orlová / Rozkvet Gallery, Banská Bystrica / 1. 2. - 1. 3. 2023

Viktor Fuček: Pokus o Posthumánny Portrét

vernisáž: 31. 1. / utorok / 18:30 hod

trvanie výstavy: 1. 2. - 1. 3. 2023

Rozkvet Gallery, Horná 36

kurátorka: Jana Orlová

Antropocentrický humanismus a jeho struktury můžeme chápat jako každodenní svět, ve kterém žijeme. Co se stane, když se umělec rozhodne jít nejen za hranu běžného, ale i za bránu lidského? Je možné tvořit v expandovaném poli, do něhož jsou zahrnuty mimo lidské formy, a zůstat přitom člověkem?

Na výstavě v galerii Rozkvet pracuje Viktor Fuček s posthumanistickou koncepci Debry Benity Shaw, která mu slouží jako odrazový můstek k dekonstrukci antropocentrického humanismu. „Maľby budú živými mapami, partitúrami, svojou formou a podstatou spadajúce do expandovaného poľa,“ říká umělec, který se rozhodl prozkoumat možnosti posthumánní performativity skrze zpochybění idey člověka a jeho normativity. Performance mu umožňuje brát na sebe libovolné podoby a spočinout ve vědomě nepředvídatelném procesu tvorby, který je pro experiment esenciální.

Viktor Fuček je výtvarník, performer a urbánny šaman, ktorý používa rituál na obnovenie posvätna v zdieľanom prostredí. Na tento účel vytvára performancie, obrazy a inštalácie, v ktorých posúva hranice poznaného a ukazuje, ako môžu experimentálne postupy pomôcť nájsť nové stratégie na riešenie problémov súčasnej spoločnosti. Študoval výtvarné umenie na Akadémii výtvarných umění v Prahe, Australian National University v Canberre, Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a architektúru na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. V roku 2022 úspešne absolvoval doktorandskom štúdiu na Fakulte Výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Zúčastnil sa na viacerých samostatných a kolektívnych výstavách, napríklad Slavic Applepay (New York, 2023), Perceiving (Com)position (Taiwan, 2022), Prague Biennale (CZ, 2021), The Fortuneteller and Healer (New York, 2019). Momentálne pôsobí ako asistent na Fakulte výtvarých umení Akadémie umení v Banskej Bystrici a ako výskumník na projekte performatívneho mapovania urbánnych štruktúr na Universität für angewandte Kunst vo Viedni. Je tiež aktívnym členom Public Space Lab v Prahe zameraného na alternatívne prístupy v rámci verejného priestoru.

Jana Orlová.

Projekt formou štipendia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Činnosť Rozkvet Gallery z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  Ďakujeme.

Tešíme sa na Vašu návštevu.