TS: Vladimír Seman v Krajskej galéria v Prešove

30. 11. 2023Artalk Infoservis

Vladimír Seman / Power of Misery / Kurátor: Martin Kudla / Krajská galéria v Prešove / Prešov / 5. 12. 2023 – 25. 2. 2024

VLADO SEMAN: POWER OF MISERY

Miesto: Krajská galéria v Prešove, Suterén 49

Trvanie výstavy: 5. 12. 2023 – 25. 2. 2024

Vernisáž: 5.12. 2023 o 17:00

Kurátor: Martin Kudla

Vladimír Seman je multimediálny umelec, grafik a maliar pôsobiaci v Prešove. Jeho autorská výstava predstavuje výber z relatívne neznámej digitálno-grafickej tvorby, ktorá ironizuje otázky prežívania kolektívnych zážitkov a iniciuje divákov k participácii v umeleckom diele. Pomocou archetypálnych znakov a subverzívneho jazyka skúma pravidlá a normy súčasnej kultúrnej spoločnosti, čím vytvára priestor pre individuálne určovanie si hraníc kultúrnosti či nekultúrnosti, s odkazom na modernistické tendencie v chápaní individuality a konca „Grand Narratives“.