TS: Žiadosť o dokonalú bytosť v Galérii Medium

Katarína Bajkalyová, Peter Cako, Radovan Čerevka, Dávid Demjanovič, Jana Mikle, Matúš Lányi, Leonard Lelák, Viki Lengyelová, Erik Sikora / Žiadosť o dokonalú bytosť / Kurátor výstavy: Peter Tajkov / Galéria Medium, Bratislava / 5. 6. - 4. 7. 2021 

Žiadosť o dokonalú bytosť

Kurátor výstavy: Peter Tajkov

Architekt výstavy: Matej Gavula

Vystavujúci umelci: Katarína Bajkalyová, Peter Cako, Radovan Čerevka, Dávid Demjanovič, Jana Mikle, Matúš Lányi, Leonard Lelák, Viki Lengyelová, Erik Sikora

Anotácia: Jedným z impulzov ku kurátorskému projektu bola pozoruhodná práca študenta Ateliéru Slobodnej kreativity 3D FU TUKE s obdobným názvom. Tento moment (akiste vedľajší v rámci samotnej idey) zapadá aj do snahy o emancipáciu a intenzívnejšiu interakciu v rámci vzťahu študent-pedagóg. Výstava tak bude prezentovať práce dvoch študentov, dvoch absolventov, dvoch doktorandov a dvoch pedagógov tohto ateliéru (K. Bajkayová, P. Cako, R. Čerevka, D. Demjanovič, J. Mikle, M. Lányi, L. Lelák, E. Sikora). Napriek heterogenite prístupov sa výstava pokúša prispieť do diskusie k témam akými sú napr. osobnosť ako produkt socializácie, patologické anamnézy v rámci súčasnej hypermodernej spoločnosti, vysporiadanie sa s vnucovaním inštrukcií správania sa a konzumovania, sebamedializácia – status - narcizmus, workoholizmus a vyhorenie.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.