TS: Zimný prieskum 2022 na VŠVU

Zimný prieskum 2022 / Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava / 16. - 18. 12. 2022

Srdečne Vás pozývame na náš tradičný Zimný prieskum, ktorý sa uskutoční už o necelé dva týždne!  Počas troch dní si budete môcť pozrieť najnovšie študentské práce, ktoré sa u nás vytvorili počas posledného semestra.

Od 16. do 18. decembra 2022 (9:00 - 18:00) pre Vás opäť otvoríme všetky naše budovy, kde nájdete najčerstvejšie práce zo všetkých katedier.

Hviezdoslavovo nám. 18:

 • Architektúra
 • Maliarstvo

Drotárska cesta 44:

 • Digitálne umenia
 • Dizajn
 • Fotografia a nové médiá
 • Grafika a iné médiá
 • Intermédiá
 • Reštaurovanie
 • Socha, objekt, inštalácia
 • Textilná tvorba
 • Úžitkové umenie
 • Vizuálna komunikácia

Koceľova 23:

 • Maliarstvo

Zároveň pokračuje aj projekt Digitálny prieskum s podporou VŠVU. Ak živý prieskum nestihnete, na webe www.digitalnyprieskum.sk stále nájdete nielen aktuálne, ale tiež minulé práce našich študentov a študentiek, diplomantov a diplomantiek.

Facebook event: https://www.facebook.com/events/507171568111792

ENG

Winter Semester Exhibition 2022 at the AFAD

We would like to invite you to our traditional Winter Semester Exhibition, which will open to the public in less than two weeks! During the three days, you will be able to see the latest student works that have been created at our academy during the last semester.

From December 16 to 18, 2022 (9 a.m. – 6 p.m.), we will reopen all our buildings, where you will find the freshest work from all departments.

Hviezdoslavovo nám. 18:

• Architecture

• Painting

Drotárska cesta 44:

• Digital arts

• Design

• Photography and new media

• Printmaking and other media

• Intermedia

• Conservation and Restoration

• Sculpture, object, installation

• Textiles

• Applied art

• Visual communication

Koceľova 23:

• Painting

At the same time, the Digital Semester Exhibition project with the support of the AFAD continues. If you do not manage to visit the live semester exhibition, on the website www.digitalnyprieskum.sk you will still be able to find works of our students and graduates from current and previous semesters .

Facebook event: https://www.facebook.com/events/507171568111792