TS: Zmiz hmyz! v Galérii umelcov Spiša

Blažej Baláž, Igor Benca, Erik Binder, Miloš Boďa, Marek Brincko, Lenka Cisárová, Andrea Čepiššáková, Jiří Černický, Andrej Dúbravský, Vlado Eliáš, Bohdan Hostiňák, Kristóf Lázár, Milan Mikuláštík & Jan Nálevka, Juliana Mrvová, Monika Pascoe Mikyšková, Emil Sedlák, Jozef Suchoža, Kristýna Španihelová, Paulina Tarara, Ján Triaška (RS/SK), Peter Valiska-Timečko, Miro Trubač, Edita Vološčuková / Zmiz hmyz! / kurátorka projektu: Katarína Balúnová / Galéria umelcov Spiša (GUS) / Spišská Nová Ves / 26. 7. – 5. 11. 2023

Galéria umelcov Spiša uvádza finálny projekt trilógie HUMAN ANIMAL: post-modernú reflexiu o hmyze v širokej škále médií v dielach slovenských a zahraničných autorov, ako aj zo zbierky

Miesto / kontakt: Galéria umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves

Názov výstavy: HUMAN ANIMAL III. / ZMIZ HMYZ!

Termín výstavy: 26. 7. – 5. 11. 2023

Vernisáž výstavy: streda, 26. 7. 2023 o 17.00

Kurátorka projektu: Mgr. art. Katarína Balúnová, ArtD. – GUS

Kontakt pre médiá: Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882 717

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, uvádza finálny projekt trilógie HUMAN ANIMAL pod názvom Zmiz hmyz!. Výstava reflektuje ambivalentný vzťah človeka a hmyzu v rámci psychologických, mytologických a environmentálnych asociácií v dielach 24 umelcov z 5 krajín (SK, CZ, HU, PL, RS): Blažej Baláž, Igor Benca, Erik Binder, Miloš Boďa, Marek Brincko, Lenka Cisárová, Andrea Čepiššáková, Jiří Černický (CZ), Andrej Dúbravský, Vlado Eliáš, Bohdan Hostiňák, Kristóf Lázár (HU), Milan Mikuláštík (CZ) & Jan Nálevka (CZ), Juliana Mrvová, Monika Pascoe Mikyšková, Emil Sedlák, Jozef Suchoža, Kristýna Španihelová (CZ), Paulina Tarara (PL), Ján Triaška (RS), Peter Valiska-Timečko, Miro Trubač, Edita Vološčuková. Projekt, uvedený v rámci dramaturgického cyklu výstav Téma, z verejných zdrojov podporil Fondu na podporu umenia.

Medzinárodný výstavný projekt nadväzuje na predchádzajúce dva ročníky s animálnou tematikou Human Animal I. / Najbližší príbuzní: Opica – Pes – Mačka, 2021 a Human Animal II. / Vlk sýty, ovca celá, prasa vysmiate, 2022. Názov výstavy Zmiz hmyz! odkazuje na náš ambivalentný, prevažne negatívny postoj k hmyzu a zároveň upozorňuje na dôsledky takéhoto postoja – strácanie sa (miznutie) hmyzu z prírodného prostredia. Hmyz nás odjakživa fascinuje a odpudzuje, je symbolom smrti a rozkladu, ale aj znovuzrodenia. Selektované diela v diferentných médiách, od maľby cez objekt a inštaláciu po video, vytvárajú zaujímavý dialóg interpretácií a asociácií napojených na hmyz. Výstava predstavuje širokú škálu týchto milovaných aj nenávidených živočíchov nielen ako vizuálnu reprezentáciu, ale pracuje aj s reálnymi schránkami ich krehkých tiel.

Kurátorka výstavy Katarína Balúnová (GUS) uvádza: „Hmyz je najrozmanitejšou skupinou živočíchov. Do dnešných dní bolo opísaných cez milión rôznych druhov, čo predstavuje viac ako polovicu všetkých žijúcich organizmov. Pre väčšinu hmyzu je typická metamorfóza – zásadná premena telesnej schránky, prechádzajúc vývojom z jedného štádia do druhého. V známej poviedke Franza Kafku Premena (Die Verwandlung), 1915 sa hlavná postava Gregor zmení počas noci na obrovského chrobáka. Situácia naznačuje symptóm menejcennosti a odcudzenia tak vlastnej rodine ako aj svetu. Odpudivosť tela, ktoré lezie po špinavých stenách malej izby, sa stáva symbolom (psychologického) rozkladu. Hmyz sa často spája s hnilobou a smrťou. V barokovej maľbe sa často zobrazovali muchy ako odkaz na „memento mori“. Opakom sú motýle, ktoré sú symbolom znovuzrodenia a duše. V taoistických podobenstvách sa dočítame o sne filozofa, ktorý sa cíti byť motýľom. Keď sa prebúdza, rozmýšľa – je to on, kto sa cíti byť motýľom, alebo naopak, motýľ, ktorý sníva že je človekom?“