TZ: 3Kurátorky zahajují výstavní sezónu v Invalidovně výstavou RE-?

3Kurátorky zahajují výstavní sezónu v Invalidovně výstavou RE-? / Praha / 4. 6. 2020

První výstavní projekt nové sezóny v Invalidovně bude zahájen 18. června 2020 od 19 hodin v jejím západním křídle. Příprava prvního výstavního projektu letošní sezóny s názvem RE-? a také návrat do prostorů Invalidovny přinesl přirozenou potřebu reflektovat minulý rok a počátky našeho působení. Dramatická historie barokní budovy podpořila polemiku nad zacykleností dějinného i osobního vývoje, jež jsou provázány více, než si ve skutečnosti dokážeme přiznat. 

Předpona RE nese význam zpět, opět či znovu. Teoretik a kritik současného umění Suhail Malik říká, „že přítomnost přestává být okamžikem přechodu z minulosti do budoucnosti, místo toho se stává místem neustálého přepisování jak minulosti, tak budoucnosti.“

Snad i aktuální krize, kterou společnost prochází, otevírá diskuzi nad hodnotami, které zastáváme. Dochází k nepřetržitému přepisu dějinných událostí bez možnosti porozumění a kontroly? Pomohla nám tato situace vrátit se k elementárním hodnotám?

Vystavená umělecká díla budou odkazovat k odlišným slovům s předponou RE. Hravá kombinace uměleckých děl s lingvistickými morfémy vytvoří narativní fragmenty reflexe, které nám připomenou různé události, či naše myšlenky odvrátí k určitým situacím. Ideu tohoto výstavního konceptu dotváří také výběr oslovených umělkyň a umělců, jelikož se jedná o autory, pro které se návrat do barokních prostorů stává taktéž stimulem k rekapitulaci vlastní umělecké tvorby.

Participující umělci a umělkyně jsou studenty a absolventy Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Martin Krupa (* 1989) se zabývá videem a vícekanálovou projekcí, ve svých pracích znečišťuje viděnou realitu prostřednictvím manipulace narativní složky. Martin je absolventem ateliéru Digitální média vedeným Michaelou Thelenovou a Radkem Janderou. Simona Patelisová (* 1994) ve své tvorbě reflektuje celospolečenská témata se zaměřením na problematiku osobního soukromí a identity, tyto témata často představuje humorným způsobem. Simona studuje v ateliéru Digitálních médií. Jan Poš (* 1996) se ve své práci zaměřuje na site specific světelné instalace reagující na vnější podněty. Jan je studentem ateliéru Time-Based Media vedeným Danielem Hanzlíkem a Pavlem Mrkusem. Tvorba Anny Roubalové (* 1997) se vykazuje lyrickými instalacemi s redukovanou minimalistickou estetikou. Anna je v současnosti na stáži v ateliéru Videa vedeným Martinem Mazancem a Janem Šrámkem na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Karolína Votýpková (* 1998) pracuje převážně s videm a zaměřuje se na fenomén stereotypů, které naši společnost nutí přemýšlet na základě předem předpokládaných vzorů, charakteristik a norem.  Karolína studuje v ateliéru Digitálních médií. Umělecká trojice Lucie Hyšková (* 1996), Petr Kubáč (* 1995) a Alexandra Naušová (* 1996) dlouhodobě spolupracují a ve své společné tvorbě prezentují intimitu, mezilidské vztahy i vlastní vnitřní postoje. Lucie a Petr jsou studenty ateliéru fotografie vedeným Lukášem Jasanským a Silvií Milkovou, Alexandra studuje v ateliéru Digitálních médií.

Zahájení výstavy proběhne 18. června od 19 hodin. Vernisáž bude doplněna o videoprojekci umělecké skupiny man.

Výstava RE-? potrvá od 19. června do 19. července 2020.