TZ: Alice Klouzková v Altánu Klamovka

Alice Klouzková / Indigo / kurátorka: Lenka Sýkorová / Altán Klamovka / Praha / 22.3. - 11.5. 2022

Opustit tradice předávané po generace, je jako vzdát se identity. Je to proces ztráty dějinného vědomí. Politika současného světa na jedno použití, nám v posledních letech ukazuje, že pokud o svět přestaneme pečovat, znamená to, že přestaneme pečovat i o sebe, protože lidé, kteří opouštějící tradice, zůstávají prázdní bez kořenů. Právě tato privace (nedostatek), způsobuje stále větší potřebu otázky jistého obratu k přírodním materiálům, rukodělnosti, řemeslu, tradicím a k udržitelnosti do budoucnosti, a to jak ve volném umění, tak v designu. Láska k přírodě, řemeslu a kulturnímu dědictví je signifikantní i pro českou módní designérku Alici Klouzkovou, která se intenzivně zabývá tradičními textilními technikami a jejich využitím v současném oděvním designu jedinečným propojením české tradice a současné módy. Alice Klouzková se soustředí na modrotisk, jehož výrobu realizuje ve spolupráci se Strážnickou modrotiskovou dílnou, která je jednou ze dvou posledních dílen u nás. V prezentovaném projektu pro Altán Klamovka představuje nejnovější část postdoktorandského výzkumu se zacílením na udržitelnost výroby oděvů v kontextu jejich barvení, které běžně představuje environmentální zátěž. Alice Klouzková hledá nové možnosti inovace tradiční techniky při využití lokálních přírodních zdrojů, a to konkrétně využití indiga z borytu barvířského při barvení. Autorka tak vyměnila část práce v ateliéru za dílnu, laboratoř a pole, čímž si našla nový smysl pro svou tvorbu. Prezentovaný projekt poukazuje na její pracovní proces zatížený odpovědností, čímž vytváří design s příběhem poučený historií.

Alice Klouzková vystudovala UMPRUM v Praze, kde po studiích působila na pozici asistentky v ateliéru Módní tvorba ak. mal. Josefa Ťapťucha a posléze MgA. Pavla Ivančice. Současně se zabývá teoretickou činností - dizertační práce na UMPRUM Reinterpretace tradičních textilních technik v kontextu soudobého oděvního designu (kniha Dědictví. Tradice, inovace, móda). V roce 2005 založila společně s Janou Jetelovou studio SISTERSCONSPIRACY. Od roku 2014 vede Ateliér módního designu na škole současného umění Scholastika. V roce 2017 vytvořila úspěšný výstavní projekt Modré inovace prezentující současné tendence v českém modrotisku, jenž se už představil ve Vídni, Londýně nebo Tokiu. V současnosti působí jako pedagožka v Ateliéru designu oděvu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

V roce 2022 se kurátorský záměr v Altánu Klamovka vyvíjí v návaznosti na aktuální témata v umění, jakými jsou udržitelnost, zklidnění mysli, minimalizace a návrat k tradici. Proběhnou čtyři výstavy s delším trváním a s propracovanější dokumentací se zacílením na současnou kresbu s přesahy a site-specific projekty založené na spolupráci se zahraničními autory v mezikulturním a mezinárodním kontextu. V první polovině roku se představí česká textilní designérka Alice Klouzková a litevská vizuální umělkyně Marija Griniuk. Podzimní sezónu zahájí irská umělkyně Alannah Robins. Závěrem roku bude prezentována mezinárodní přehlídka autorského plakátu 12th Virtual Biennale Prague na téma tradice. V květnu se budeme prezentovat na mezinárodní přehlídce Supermarket Art Fair ve Stockholmu.